Vad erbjuder LRF Ungdomen?

  • Ett stort nätverk!
    - träffa andra i länet och landet som gillar samma saker som du.
  • Utbildningar, studiebesök och nöjesaktiviteter.
  • Påverkansmöjligheter i frågor som är viktiga för dig.
  • Tillgång till information, tex genom medlemstidningen Land Lantbruk

Vi finns på Facebook!

Det är på Facebook ungdomsstyrelsen lägger ut inbjudningar, bilder, nyheter och annat skoj! Gilla LRF Ungdom Östergötland på Facebook så får du koll på vad som händer. Där kan du också dela idéer vad du tycker LRF Ungdomen ska göra.

Nära 1000 unga LRF:are i Östergötland

I Östergötland har LRF Ungdomen nära 1000 medlemmar. Mimmi Olsson är ordförande.

Kontakt

Klicka här för kontaktuppgifter till ungdomsstyrelsen!

LRF Ungdomen agerar rikstäckande

LRF Ungdomen har en riksstyrelse som arbetar och bevakar viktiga frågor som rör unga LRF-medlemmar. I mars månad håller LRF Ungdomen sin årliga riksstämma. I länen väljs fullmäktige under höstens årsmöte, som sedan medverkar på riksstämman. De regionala ungdomsförbunden kan genom motioner driva frågor på riksstämman.