Tidsaxel för processen i Norra Kärr

 
Exploatör:
Tasman Metal AB, dotterbolag i Sverige till Leading Edge Materials Corp i Kanada.

2009: Tasman fick undersökningstillstånd av Bergsstaten
2012: Ansökte om bearbetningskoncession (rätten att bryta malmen)
2013: Beviljades bearbetningskoncession av Bergsstaten enligt Minerallagen
2014 (januari): Överklagade Naturskyddsföreningen och sakägare Bergsstatens beslut till regeringen. Regeringen beslutade därefter att Bergsstatens tillstånd skulle gälla.
2014 (april): Ansökte miljöorganisationer och sakägare om rättsprövning av regeringens beslut till HFD - Högsta Förvaltningsdomstolen.
2016: Upphävde HFD regeringens beslut (kan ej överklagas). De skäl som HFD angav var att man ej tagit hänsyn till Natura 2000-områden, ej omfattat hela industriområdet och inte heller sand- och slammagasin och klarningsdammar.
2017 – 2018: Tasman har försökt att komplettera flera gånger, ny ansökan klar december 2018. 
2019: Tasman måste söka Natura 2000-tillstånd enligt Bergsstaten
2019 (sept): Ansökte Tasman hos Länsstyrelsen om att få inleda samråd inför Natura 2000-ansökan. Tasman vill ha ett avgränsat samråd för Vättern Östra och Södra, Holkaberg och Narbäck. Företaget vill att länsstyrelsen i Jönköpings län lämnar sin syn på lämplig samrådskrets senast  25/9. Samrådet kommer även att gälla enskilda, markägare och organisationer.