Den 15 juni 2018 begärde Länsstyrelsen i Jönköpings län att ansökan från Tasman metals AB behövde kompletteras. Bolaget har därefter kompletterat handlingarna till Bergstaten, vilket länsstyrelsen den 8 mars 2019 lämnat nytt svar på där de avstyrkt bolagets bearbetningskoncession.
Detta utfrån tre skäl;
1) påverkan på miljön i Natura 2000 områden
2) Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte tillräckliga krav
3) Vättern kan påverkas

Läs mer på länsstyrelsen i Jönköping läns hemsida.

Ärendet ligger nu hos Bergsstaten.