Tidsaxel processen för Tasman Ltd i Norra Kärr

2010 Tasman fick undersökningstillstånd av Bergsstaten
2012 Ansökte företaget om Bearbetningskoncession (rätten att bryta malmen)
2013 Beviljade Bergsstaten bearbetningskoncession
2014 (januari) Överklagade NF och sakägare beslutet till regeringen
2014 (april) ansökte NF och sakägare om rättsprövning av regeringens beslut till HFD
2016 Upphävde HFD- Högsta Förvaltningsdomstolen regeringens beslut (kan ej överklagas)
2017 – 2018 Tasman försökte komplettera ny ansökan flera gånger, nya klar december 2018
2019 Tasman måste söka Natura 2000-tillstånd enligt Länsstyrelsen i Jönköping
2019 (september) Ansökte Tasman om att få inleda samråd inför Natura 2000-ansökan