Tidsaxel för processen i Norra Kärr

 
Exploatör:
Tasman Metal AB, dotterbolag i Sverige till Leading Edge Materials Corp i Kanada.

2010: Tasman fick undersökningstillstånd av Bergsstaten
2012: Ansökte om bearbetningskoncession (rätten att bryta malmen)
2013: Beviljades bearbetningskoncession av Bergsstaten enligt minerallagen
2014 (januari): Överklagade Naturskyddsföreningen och sakägare Bergsstatens beslut till regeringen. Regeringen beslutade därefter att Bergsstatens tillstånd skulle gälla.
2014 (april): Ansökte Naturskyddsföreningen och sakägare om rättsprövning av regeringens beslut till HFD - Högsta Förvaltningsdomstolen.
2016: Upphävde HFD regeringens beslut (kan ej överklagas). De skäl som HFD angav var att man ej tagit hänsyn till Natura 2000-områden, ej omfattat hela industriområdet och inte heller sand- och slammagasin och klarningsdammar.
2017 – 2018: Tasman har försökt att komplettera flera gånger, ny ansökan klar december 2018. 
2019: Tasman måste söka Natura 2000-tillstånd enligt Länsstyrelsen
2019 (september): Ansökte Tasman hos Länsstyrelsen om att få inleda samråd inför Natura 2000-ansökan. Tasman vill ha ett avgränsat samråd för Vättern Östra och Södra, Holkaberg och Narbäck. Företaget vill att länsstyrelsen i Jönköpings län lämnar sin syn på lämplig samrådskrets senast 25/9. Samrådet kommer även att gälla enskilda, markägare och organisationer.
2021 (januari): JO kritiserar Bergsstaten för långsam handläggning i gruvprocessen i Norra Kärr
2021 (maj): Bergsstaten avslår Tasman Metals ansökan om bearbetningskoncession för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr