Göran Toss, ordförande Naturskyddsföreningen i Östergötland
076-830 60 64 eller goran.toss@gmail.com

Gabriella Cahlin, styrelseledamot LRF Östergötland
070-597 01 33 eller cahlingabriella@gmail.com

Karin Oscarsson, ansvarig miljö- och vattenfrågor på LRFs regionkontor
010-184 42 43 eller karin.oscarsson@lrf.se