Om regionen

Östergötland har skogs- mellanbygds- och slättlandskap, sjöar och kust. Variationen gör landskapet rikt på det mesta som skog, mark och vatten kan ge. Landytan är nästan 1,1 miljon hektar och cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk. LRF Östergötland, med ordförande Jeanette Blackert i spetsen, jobbar för att vara en stark röst som synliggör det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den östgötska landsbygden.

Så funkar den regionala organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... 
Läs mer om hur den regionala organisationen fungerar.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Östergötland har 7 144 medlemmar varav 5 888 är företags-medlemmar Länets medlemmar finns i 55 lokalavdelningar och 13 kommungrupper. I hela Sverige finns cirka 130 000 LRF-medlemmar. 

Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF - en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse. Det betyder att det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!