Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det går ut över djuren, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke.

De personer som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till omsorgsgruppen i Östergötland


Per Wendler, LRF, 070-206 84 81

Peter Bergman, Arla, 070-644 08 19

Ingeborg Tormalm, Växa, 010-471 05 52, ingeborg.tormalm@vxa.se

Rune Elebring, Scan SLS, 013-23 46 25