LRF:s omsorgsgrupp stöttar lantbrukare som hamnat i en tillfällig kris. Detta för att minska risken för lidande, för både människor och djur. Det stöd som LRF kan ge i medmänsklighet och kontaktnät kan många gånger vara avgörande för utgången i till exempel tragiska fall av brister i djurhållningen eller vid olyckor och andra situationer där människor drabbats hårt.

Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det går ut över djuren, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke.

De personer som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till omsorgsgruppen i Östergötland

Maria Mehlqvist, Ansvarig beredskap/omsorg på LRF-kontoret
019-601 90 52 eller maria.mehlqvist@lrf.se

Peter Bergman, Arla, 070-644 08 19

Ingeborg Tormalm, Växa, 010-471 05 52, ingeborg.tormalm@vxa.se

Rune Elebring, Scan SLS, 013-23 46 25