Riksförbundsstämma 2016

Regionstämman 2018

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2018 äger stämman rum den 13 mars på Vreta Kluster utanför Linköping. Vi uppdaterar sidorna vartefter stämmohandlingarna blir färdiga.