Riksförbundsstämma 2016

Regionstämman 2018

Regionstämman är det högst beslutande mötet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2018 års stämma ägde rum den 13 mars på Vreta Kluster utanför Linköping.