Riksförbundsstämma 2016

Regionstämman 2020

Regionstämman är det högst beslutande mötet på regional nivå inom LRF-organisationen. 2020 års stämma äger rum den 10 mars på Ombergs Golf Resort.