Riksförbundsstämma 2016

Regionstämman 2017

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2017 äger stämman rum den 14 mars på Vreta Kluster utanför Linköping. Så fort stämmohandlingarna är färdiga kommer den här sidan att uppdateras med mer material.