Anmäl ditt intresse att delta senast fredagen den 5 mars 2021. 
Vi behöver dina uppgifter för att kunna hantera alla deltagare och skicka dig en länk till stämman, som i år genomförs digitalt.

Klicka här för att komma till anmälan!

Stämmans handlingar så som motioner, regionstyrelsens yttranden,
årsberättelsen och valberedningens förslag hittar du HÄR

Antalet platser är begränsade.

Välkommen!

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning ska inte anmäla dig till stämman. Får du förhinder, meddela kontaktuppgifterna till din ersättare i det formulär som du fått med kallelsen på e-post.