Anmäl ditt intresse att delta senast måndagen den 2 mars 2020 via mejl till Anna Åman, anna.aman@lrf.se.

Observera att antalet platser är begränsade, så invänta svarsmejl med besked.

Stämmans handlingar så som motioner, regionstyrelsens yttranden,
årsberättelsen och valberedningens förslag hittar du HÄR. Handlingarna kommer också att finnas tryckta på plats. 

Välkommen!

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning ska inte anmäla dig till stämman. Får du förhinder, meddela din ordförande som då kallar vald ersättare.