§ Om du vill begära ordet – visa upp din nummerskylt som du får vid registreringen.
 
§ Förslag lämnas in skriftligt under stämman.
 
§ Som fullmäktige har du förslagsrätt och rösträtt på stämman. Regionstyrelsens ledamöter har förslagsrätt, men inte rösträtt.

§ Regionstyrelsens ledamöter och regionchefen har omedelbar yttranderätt under debatt.

§ Regionstyrelsens förslag utgör huvudförslaget.

§ Du som fullmäktige har en viktig uppgift och är med och påverkar LRF:s kommande verksamhet! Majoritetens vilja blir gällande beslut.

När olika förslag ställs mot varandra
Som fullmäktige svarar du JA när det förslag som du vill rösta på presenteras. Baserat på det avgör stämmoordförande vilket alternativ som blir beslut. Om man inte är nöjd med ordförandes bedömning måste man som fullmäktige ropa "Votering" innan klubban slås, och då blir det omröstning med uppräckning av nummerskylt.