13.15 - 13.55 Registrering, fullmäktige anmäler sig och får röstkort

14.00 Gästföreläsare

15.00 Fika

15.30 Stämman öppnar

19.00 Middag
 

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Får du förhinder, se till att din suppleant får information och åker i ditt ställe.

Kontaktperson vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se.