Program
13.00 Registreringen öppnar
14.00 Stämman öppnar med välkomsttal av LRFs regionordförande Jeanette Blackert
14.15 Framtidsspaning av Crister Stark, Väderstad "Vart är världen på väg?"
15.00 Fika
15.30 Stämman återupptas
Ca: 18.00  Gästspel med Edvard Hollertz "Jordbrukspolitiska spaningar i en allt oroligare värld". Utdelning av utmärkelser
19.00 Middag

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman via brev. 

Handlingar på webben samt tryckta inför stämman
Stämmohandlingarna publiceras löpande här på webben inför stämman. De kommer också att finnas på plats på stämman.

Kontaktperson
Har du frågor eller behöver anmäla att avdelningen inte fyller sina platser är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se eller 010-18 44 168.