Programmet publiceras så snart det är färdigt.

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Vid förhinder att närvara, meddela avdelningens ordförande som då kallar vald ersättare. 

Handlingar på webben samt tryckta på stämman
Stämmohandlingarna finns att läsa här på webben innan stämman. 

Kontaktperson
Har du frågor eller behöver anmäla att avdelningen inte fyller sina platser är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se eller 010-18 44 168.