13.15-13.55 Anmälan till röstlängden

14.00 Peter Borring, LRFs regionordförande, hälsar välkommen och öppnar stämman

14.05-14.15 Inledningstal landshövdingen Carl Fredrik Graf

14.15 Stämmoförhandlingar

ca 15.00 Fika och diskussioner kring motionerna och framtidens folkrörelse

Stämmoförhandlingarna återupptas

cirka 16.55 Stämman avslutas

17.00 Utdelning av utmärkelser följt av middag

19.00 Gästföreläsare från SMHI, Elin Sjökvist och Erik Söderström
"Planera för framtidens klimat"

20.30 Avslutning
 

Kontaktperson vid frågor

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Får du förhinder, se till att din suppleant får information och åker i ditt ställe.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se.

www.vretakluster.se finns vägbeskrivning och mer info om Vreta Kluster - den kreativa mötesplatsen för företag och organisationer inom det gröna näringslivet i Östergötland.