13.15-13.55  Anmälan till röstlängden. Respektive lokalavdelningsordförande anmäler samtliga fullmäktige från avdelningen.

14.00 Peter Borring, regionordförande, hälsar välkommen och
öppnar stämman. Stämmoförhandlingar.

ca 15.00 Fika och diskussioner kring motionerna. Därefter återupptas stämmoförhandlingarna.

ca 16.55 Stämman avslutas

17.00 Utdelning av utmärkelser följt av middag

19.00 Kvällens gästtalare Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet, och
Karl Ståhl, SVA. Föredragen handlar om sårbarhet och beredskap med koppling till de gröna näringarna.

20.30 Avslutning

I år, 2017, är det 100 år sedan Sveriges bönder gick samman för att driva lantbrukets och landsbygdens frågor. Det uppmärksammas under stämman med tårta, film och några ord från LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Qvarnström, malin.qvarnstrom@lrf.se, 013-465 55 95.

www.vretakluster.se finns vägbeskrivning och mer info om Vreta Kluster - den kreativa mötesplatsen för företag och organisationer inom det gröna näringslivet i Östergötland.