13.15-13.55  Anmälan för fullmäktige
14.00 Gästföreläsare Jens Berggren, hållbarhetsexpert LRF,
           ”Stolt och hållbar”
15.00 Fika
15.30 Stämman öppnar
           Lansering av LRFs nya poddar
           Stämmoförhandlingar
           Palle Borgström, LRFs förbundsordförande
           Utmärkelser
18.30 Stämman avslutas
19.00 Middag

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Vid förhinder att närvara, meddela avdelningens ordförande som då kallar vald ersättare. Notera att LRF Östergötland i år byter regionordförande och att det i och med det finns ett stort intresse att delta. Vänligen meddela Anna Åman om ni inte fyller platserna. 

Vill du uppmärksamma avgående ordförande Peter Borring?
Efter elva år slutar Peter Borring som regionordförande för LRF Östergötland. Du som vill säga några ord till Peter är välkommen att göra det under middagen. Anmäl i förväg till toastmaster Magnus Svensson, magnus.svensson.lrf.e@telia.com eller 070-790 53 08.

Boende kan bokas till självkostnadspris
Reser du långt finns det möjlighet att boka boende på Ombergs Golf Resort till självkostnadspris. Hotellrummen kostar 750 kronor per person i dubbelrum alternativt 1150 kronor för enkelrum.

Bokningar görs direkt till Ombergs Golf Resort senast 2 mars via e-post
info@ombergsgolfresort.se eller telefon 0144-121 60. Ange att du hör till LRF-stämman.

Handlingar på webben samt tryckta på stämman
Stämmohandlingarna finns att läsa här på webben innan stämman, men kommer också att tryckas upp och finnas på plats vid fullmäktigeregistreringen.

Kontaktperson
Har du frågor eller behöver anmäla att avdelningen inte fyller sina platser är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se eller 010-18 44 168.