Program
13.30 Registreringen öppnar
14.00 Stämman öppnar med välkomsttal av LRFs regionordförande Jeanette Blackert
14.15 Gästtalare Helena Jonsson, regeringens utredare av fossiloberoende jordbruk
15.00 Paus för fika, alla som vill tar på sig sin äldsta/bästa bondekeps
15.15 Stämman återupptas
17.30  Stämman avslutas

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman via e-post. 

Handlingar på webben samt tryckta inför stämman
Stämmohandlingarna publiceras löpande här på webben inför stämman. Du som är vald fullmäktige kommer att få upptryckta handlingar hem till brevlådan.

Kontaktperson
Har du frågor eller behöver anmäla att avdelningen inte fyller sina platser är du välkommen att kontakta Anna Åman, anna.aman@lrf.se eller 010-18 44 168.