13.15-13.55 Anmälan till röstlängden
14.00   Peter Borring, LRFs regionordförande, hälsar välkommen och                           öppnar stämman
             Stämmoförhandlingar
15.00   Fika och diskussioner kring motionerna
             Stämmoförhandlingar
16.55   Stämman avslutas
17.00   Utdelning av utmärkelser följt av middag
19.00   Marcus Oscarsson, politisk kommentator i TV 4, håller en fartfylld                   och lärorik föreläsning om det politiska läget inför valet 2018
20.30   Avslutning

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Charlotta Rydberg, charlotta.rydberg@lrf.se, 013-465 55 93.

www.vretakluster.se finns vägbeskrivning och mer info om Vreta Kluster - den kreativa mötesplatsen för företag och organisationer inom det gröna näringslivet i Östergötland.