landskap, åker

Välkommen till LRF Skåne

Skåne har alltid varit en stark region för lantbruksföretag, och är så än idag. Av LRFs cirka 140 000 medlemmar kommer drygt 15 000 från Skåne.

Aktiviteter