– Det har aldrig varit viktigare än nu att kommunicera skånsk och svensk mat utifrån det globala läge vi befinner oss i, med ett krig nära oss och de kostnadsökningar som det medför i livsmedelsproduktionen. Det är detta som MatGalan har bäring på, säger Anita Persson som är projektansvarig för MatGalan.

Matmarknadens utställare säljer olika skånska/svenska produkter - en fin möjlighet för dig som besökare att shoppa loss!

Marknaden har ett ”Speakers corner” där alla är välkomna att uttala sig. Traktor finns på plats.

På fredagen den 21 oktober kommer LRF Skåne speciellt bjuda in skolor och offentlig verksamhet till denna dag. Aktiviteterna är inriktade på dessa målgrupper
.
Under förmiddagen är det aktiviteter för barn.

Vi kommer även ha aktiviteter för offentliga kök.

Under lördagen den 22 oktober vänder vi oss till alla mat-intresserade konsumenter.

Här kan du lyssna på seminarium om hållbarhet, om svensk mat och få inspiration till din höst-trädgård.

Det pratas mat och ges mat-tips under båda dagarna.

Tävlingar!