Genom den småländska skogs- och trästrategin kraftsamlar 14 organisationer för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden. 

Visste du att:

  • I Småland finns det 2 247 000 ha skogsmark varav 2 088 000 ha är produktiv. Det är 74% av Smålands yta.
  • I Smålandsskogarna finns ca 350 miljoner skogskubikmeter. Varje år växer skogen med 14,5 miljoner skogskubikmeter vilket är ca 7 kubikmeter per hektar och år.
  • Skogsbruket producerar också död ved till djur, svampar, mossor och lavar. Det finns i genomsnitt 7,6 m3 död ved per hektar, varav hälften är gran.

Läs mer om de småländska skogarna på www.skogtrasmaland.se

skogträsmålan.JPG

Mikaela Johnsson, är skogsbrukare och lantbrukare från Småland. Hon är en av alla de skogsägare som är stolta över den nytta som våra skogar gör för omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle och stolta över att kunna bidra till den svenska välfärden genom att vara en del av Sveriges största export.