Vår verksamhet i LRF Sydost

Verksamheten vi bedriver inom LRF Sydost är bred. Det händer mycket hela tiden. För att hålla dig uppdaterad kan du läsa nyhetsbreven som kommer ut varannan vecka. Här hittar du det som har hänt på sistone inom våra olika verksamhetsområden, samt vem du kan kontakta i frågan.