Vi bevakar ägande- och brukanderättsfrågor!

Vi bevakar äganderättsfrågorna dagligen. Allt utifrån vad som skrivs i media, möten med myndigheter, remisser vi blir tilldelade och genom att våra medlemmar tar kontakt med oss. Sedan agerar vi utefter LRFs ståndpunkt i frågan och beroende på vilken fas i frågan medlemmen befinner sig i. Vi hjälper våra medlemmar så mycket vi kan fram till dess att vi anser att medlemmen behöver ett juridiskt ombud. LRF kan inte vara juridiskt ombud för sina medlemmar.

Vi har som målsättning att ha en ständig och kontinuerlig kontakt med myndigheter för att både behålla en god dialog och för at hålla oss uppdaterade inom aktuella frågor.

Vi behöver också medlemmarnas hjälp!  

Många gånger får inte LRF kännedom om olika frågor som är pågående i samhället. Bland annat remisser som ligger ute för granskning, pågående intrångsärenden och heta diskussioner som förs i samhället. Här behöver vi våra medlemmars hjälp för att fånga upp dessa frågor. Vår förhoppning är att våra medlemmar tar kontakt med oss så fort man hör om något äganderättsärende som man är fundersam kring. Detta hjälper oss också att vara tidig in i frågan. Desto tidigare vi blir insatta desto lättare är det att agera och kunna förhindra olägenheter.  

LRF arbetar aktivt med äganderätten i hela landet. Se information kring arbetet ”Det Goda Ägandet” för att se hur arbetet ser ut på en nationell nivå. 

Se även LRFs ståndpunkter inom olika äganderättsfrågor.

Ta kontakt med oss på regionen!  

Äganderätt allmänt: Anna Irani, anna.irani@lrf.se , Dan Sandberg, dan.sandberg@lrf.se, Carin Hoflund, carin.hoflund@lrf.se