Aktuellt 2022:

Vi bevakar äganderättsfrågorna dagligen. Allt utifrån vad som skrivs i media, möten med myndigheter, remisser vi blir tilldelade och genom att våra medlemmar tar kontakt med oss. Sedan agerar vi utefter LRFs ståndpunkt i frågan och beroende på vilken fas i frågan medlemmen befinner sig i. Vi hjälper våra medlemmar så mycket vi kan fram till dess att vi anser att medlemmen behöver ett juridiskt ombud. LRF kan inte vara juridiskt ombud för sina medlemmar.

Vi har som målsättning att ha en ständig och kontinuerlig kontakt med myndigheter för att både behålla en god dialog och för at hålla oss uppdaterade inom aktuella frågor.

Vi behöver också medlemmarnas hjälp!  

Många gånger får inte LRF kännedom om olika frågor som är pågående i samhället. Bland annat remisser som ligger ute för granskning, pågående intrångsärenden och heta diskussioner som förs i samhället. Här behöver vi våra medlemmars hjälp för att fånga upp dessa frågor. Vår förhoppning är att våra medlemmar tar kontakt med oss så fort man hör om något äganderättsärende som man är fundersam kring. Detta hjälper oss också att vara tidig in i frågan. Desto tidigare vi blir insatta desto lättare är det att agera och kunna förhindra olägenheter.  

LRF arbetar aktivt med äganderätten i hela landet. Se information kring arbetet ”Det Goda Ägandet” för att se hur arbetet ser ut på en nationell nivå. 

Se även LRFs ståndpunkter inom olika äganderättsfrågor.

Ta kontakt med oss på regionen!  

Äganderätt allmänt: Anna Irani, anna.irani@lrf.se , Dan Sandberg, dan.sandberg@lrf.se, Carin Hoflund, carin.hoflund@lrf.se

 

Hänt under 2021:

Remisser

Under året har LRF Sydost svarat på omkring 30 remisser från kommuner, organisationer och statliga myndigheter i ämnen som rör våra medlemmar. De har handlat om alltifrån översiktsplaner för bebyggelse av åkermark, bildande av naturreservat, vägdragningar och miljömål. Under året har en motion om vindkraft behandlats samt ett flertal skrivelser från lokalavdelningar. Remisser om infrastruktursatsningar såsom elledningar och vägar har också diskuterats med kommungrupper och lokalavdelningar. Bland annat har en remiss på järnvägssatsningen sydostlänken besvarats och det har också hållits extra dialogmöte mellan Trafikverket och berörda lokalavdelningar.

Dialog med länsstyrelserna

Under 2021 har vi träffat de tre enhetscheferna på länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att upprätthålla en god kontakt och göra det enklare att hitta en bra kontakt in beroende på fråga som vi får till oss. Att vi har ett gott samarbete med våra länsstyrelser är jätteviktigt då det är många gånger där våra medlemmars frågor och utmaningar hamnar. Det planeras för likande möten med alla länsstyrelser i regionerna.

Vi bevakar äganderättsfrågorna dagligen. Allt utifrån vad som skrivs i media, möten med myndigheter, remisser vi blir tilldelade och genom att våra medlemmar tar kontakt med oss. Sedan agerar vi utefter LRFs ståndpunkt i frågan och beroende på vilken fas i frågan medlemmen befinner sig i. Vi hjälper våra medlemmar så mycket vi kan fram till dess att vi anser att medlemmen behöver ett juridiskt ombud. LRF kan inte vara juridiskt ombud för sina medlemmar.  

 

Kontakt

Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se