Om det föreslås att det ska bli en kraftledning på din mark så är det viktigt att du är med i samrådsprocessen från start. Ta även kontakt med oss på det regionala kontoret så tidigt som möjligt. Vi kan guida dig genom processen och tala om när och om det är lämpligt att ta in ett juridiskt ombud.  

LRFs ståndpunkt när det kommer till kraftledningar är att det alltid ska utredas om markkabel är möjlig. Många gånger är kostnaden för en luftlednings intrång större än den merkostnad som en markkabel ger. Därför är det viktigt att detta alternativ finns med från start i alla kraftledningsprojekt.  

 Kontakta gärna våra äganderättsexperter på regionen.