Nytt Natura 2000 område för fåglar i Kalmar län

Just nu arbetar LRF Sydost med en remiss angående ett nytt Natura 2000 område i Kalmar län. Läs mer i nyheten "Nytt Natura 2000 område för fåglar i Kalmar län"

Här kommer vi att lägga upp de frågor och svar som ställdes under mötet den 15 juni till länsstyrelsen i Kalmar län.

Naturvårdsavsättningar

LRF anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsande naturvårdsavtal, vilket kräver en högre ersättning än vad som gäller idag.  

Det finns olika typer av naturvårdsavsättningar. Ta gärna del av den broschyr LRF Sydost tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Södra. Denna broschyr förklarar innebörden av olika typer av skydd. 

Om du på något sätt är drabbad av en naturvårdsavsättning och har frågor? Ta gärna kontakt med oss på regionkontoret så ska vi försöka hjälpa dig! Se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om Komet här!

 

Mer som händer och har hänt:

Biotopskydd och stenmurar

Den vanligaste orsaken där det generella biotopskyddet ställer till problem är skyddade stenmurar och odlingsrösen i anslutning till jordbruksmark. Naturvårdsverket har en omfattande vägledning för hur bestämmelserna om det generella biotopskyddet ska tolkas, där det till exempel framgår att ett skydd av ett odlingsröse kan inträda när fem stenar har legat i en hög i ett år. För att öka kunskapen om det generella biotopskyddet bland våra medlemmar höll vi ett webbinarium i februari. Det inkom också en motion 2021 till regionen som anammades och skickades vidare till riksförbundet. Det förs också samtal med riksdagspolitiker samt med länsstyrelserna.

Skyddad natur och naturreservat

En markägare har fått ett beslut gällande ett naturreservat på sin mark, mot sin vilja. Detta går helt emot det frivilliga skydd som LRF och flertalet andra markägare organisationer förespråkar. Dialogen mellan myndigheten, länsstyrelsen i Kronobergs län, och markägaren har varit näst intill obefintlig under själva processen. LRF har varit med och varit behjälplig för markägarna under processens gång, och även varit med då en politikerträff med riksdagsledamöter anordnades för att uppmärksamma ärendet.

 

Kontakt

Carin HoflundVerksamhetsutvecklare, Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandbergviltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se
Stimulera arbetssättet Komet.pdf Skog och vilt | PDF (6011 kb)