Naturvårdsavsättningar

LRF anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsande naturvårdsavtal, vilket kräver en högre ersättning än vad som gäller idag.  

Det finns olika typer av naturvårdsavsättningar. Ta gärna del av den broschyr LRF Sydost tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Södra. Denna broschyr förklarar innebörden av olika typer av skydd. 

Om du på något sätt är drabbad av en naturvårdsavsättning och har frågor? Ta gärna kontakt med oss på regionkontoret så ska vi försöka hjälpa dig!

Läs mer om Komet här!

 

Hänt under 2021:

Biotopskydd och stenmurar

Den vanligaste orsaken där det generella biotopskyddet ställer till problem är skyddade stenmurar och odlingsrösen i anslutning till jordbruksmark. Naturvårdsverket har en omfattande vägledning för hur bestämmelserna om det generella biotopskyddet ska tolkas, där det till exempel framgår att ett skydd av ett odlingsröse kan inträda när fem stenar har legat i en hög i ett år. För att öka kunskapen om det generella biotopskyddet bland våra medlemmar höll vi ett webbinarium i februari. Det inkom också en motion till regionen som anammades och skickades vidare till riksförbundet. Det förs också samtal med riksdagspolitiker samt med länsstyrelserna.

Skyddad natur och naturreservat

En markägare har fått ett beslut gällande ett naturreservat på sin mark, mot sin vilja. Detta går helt emot det frivilliga skydd som LRF och flertalet andra markägare organisationer förespråkar. Dialogen mellan myndigheten, länsstyrelsen i Kronobergs län, och markägaren har varit näst intill obefintlig under själva processen. LRF har varit med och varit behjälplig för markägarna under processens gång, och även varit med då en politikerträff med riksdagsledamöter anordnades för att uppmärksamma ärendet.

 

Stimulera arbetssättet Komet.pdf Skog och vilt | PDF (6011 kb)

Kontakt

Carin Hoflund, Verksamhetsutvecklare, Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se