Strandskyddet har en stor påverkan på hur man som markägare får och inte får göra i strandnära områden. Det grundläggande strandskyddet på 100 meter gäller i stort sett alla vattendrag. LRF vill se ett mer flexibelt strandskydd som ger möjlighet till utveckling av boende och verksamheter på landsbygden. Läs mer om LRFs ståndpunkter och arbete gällande strandskydd här: 

Om du på något sätt berörs av utökat strandskydd. Det vill säga berörs av en kungörelse från din länsstyrelse där man vill förändra strandskyddet. Ta kontakt med oss på regionkontoret. Vi kan hjälpa dig med att förklara vart i processen man befinner sig och också hjälpa till med yttrande/ överklagandemallar. Det är otroligt viktigt att man som berörd markägare yttrar sig när det kommer nya förslag från länsstyrelsen. Det är det enda sättet för att kunna påverka slutresultatet.

Kontakt

Carin HoflundVerksamhetsutvecklare, Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se