Det här hände under 2021:

Inom LRF Sydost och LRF Jönköpings län har fyra gemensamma digitala nätverksträffar för förtroendevalda som är intresserade av barn- och ungdomsfrågor och gårdsbesök anordnats under året.

Ett arbete har även initierats för en regional strategi kring gårdsbesök, frågan är under behandling av regionstyrelserna i så väl Jönköpings län och Sydost. Under året har också en samverkansgrupp med LRF-regioner från hela landet träffats regelbundet för att utbyta regionala erfarenheter. Detta har bland annat resulterat i utveckling på lrf.se där det exempelvis nu finns en samlingssida kring gårdsbesök.

  • Under året har det genomförts inte lika många gårdsbesök som ett ”vanligt” år, men ett antal klasser runt om i regionen har getts möjlighet att besöka några av våra företagares gårdar. Vi blir kontaktade av skolor med jämna mellanrum och vi försöker alltid hjälpa till med besök på en närliggande gård, oftast via kommungruppen.
  • Näringslivschefen i Mörbylånga kommun har ställt frågan till LRF Sydost att samordna aktivitet där lärare ska få komma ut på gårdsbesök under 2022.
  • LRF:s lokalavdelning i Åseda bjöd in fjärdeklassare från den lokala skolan på studiebesök. Läs mer om det här: LRF-avdelningen sökte och fick del av vindbonusen från Tvinnesheda vindkraftspark

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
Elenore Petersson, Kommunikatör, Barn & Ungdomsfrågor Jönköpings län och LRF Ungdomen Jönköpings län
Telefon: 010-18 44 236
E-post: elenore.petersson@lrf.se