Här kan du läsa mer, hitta fakta och verktyg inom ämnet fossilfritt och resurseffektivisering.


Aktuellt just nu!

Rådgivning om biogas

Jordbruksverket har handlat upp några av Sveriges mest erfarna biogasexperter till rådgivningstjänsten. De experterna kan hjälpa dig med allt från substrat (typ av substrat, mängder, hantering, biogaspotential), vad du kan göra med gasen (el, värme, biodrivmedel), regelverk och ekonomiska kalkyler. Intresse­anmälan till biogas­rådgivning - Jordbruksverket.se

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Man kan få i genomsnitt mellan 40-70% av investeringskostnaderna i stöd. Läs mer om Klimatklivet här!

Remissvar

LRF Jönköpings län och LRF Sydost har spelat in synpunkter till remissen Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU2021:67. Länk.

Vi välkomnar utredningens stora fokus på lönsamhet och konkurrenskraft. Flera förslag exempelvis jordbruksavdraget och biopremien är positiva. Vi önskar mer fokus på energikartläggningar (att minska energianvändningen är en väg mot fossiloberoende) och att möjligheter med nya tekniker och digitalisering tas i beaktande. Det saknas en analys av hur organiskt rent avfall kan samrötas med gödsel, så att det inte hamnar plastrester i biogödseln som sprids på våra åkrar. Vi önskar också ett större fokus på hur transporter av substrat till biogas kan ske på ett bättre sätt för att minska onödiga transporter.

Mer som händer och har hänt:

  • Seminariet ”Nyfiken på biogas” arrangerades i Frinnaryd genom en samverkan mellan LRF Jönköpings län & LRF Sydost, Energikontoret Norra Småland och Gasefuels AB, inom ramen för Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi. Ett femtio-tal deltagande. Se seminariet i efterhand här.

 

Kontakt:

Helena Elmquist, verksamhetsutvecklare miljö, klimat & hållbarhet LRF Jönköpings län & LRF Sydost, e-post: helena.elmquist@lrf.se tel: 010-1842521