LRF Jönköpings län och LRF Sydost har en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där aktuella frågor lyfts inom området.

Klimatklivet

Möjligheter att söka Klimatklivet är något som LRF gärna vill berätta om. Ansökningsperioderna under 2022 är den 10 – 28 februari, 3-18 maj och den 23 augusti - 8 september. Datumen gäller så till vida att riksdagens budget för klimatklivet 2022 medger det. Man kan få i genomsnitt 30-70 % av kostnaderna.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. LRF har gjort en förenklad mall som visar vilken data som behöver finnas vid ansökan.

Läs mer om klimatklivet här!

Hållbarhetskampanjen

För att förankra sina nya hållbarhetsmål inledde LRF en samtalskampanj runt om i hela landet i början av 2020. Målet var att prata med medlemmar, beslutsfattare och konsumenter i hela landet om hur de gröna näringarna arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kampanjen har fortsatt under 2021 och genomfördes till stor del av hållbarhetsambassadörerna. Läs mer om arbetet med Hållbarhetsambassadörerna här!

Klimatveckan i Jönköpings län

Den 18–24 oktober genomfördes en mängd olika aktiviteter i länet på temat mat, klimat och med anknytning till det gröna näringslivet. LRF regionalt var engagerade i flera av dessa, och det genomfördes även arrangemang på kommunalt håll runt om i länet. Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet, där LRF är en av ledamöterna, samt också ordförande i fokusgruppen för Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Här hittar du de aktiviteter som genomfördes under Klimatveckan

Mer saker som händer och har hänt:

Kontakt

Helena Elmquist, Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö. Vatten.
Mobil: 070-622 77 09
Telefon: 010-184 25 21
E-post: helena.elmquist@lrf.se