Hänt under 2021:

Hållbarhetskampanjen

För att förankra sina nya hållbarhetsmål inledde LRF en samtalskampanj runt om i hela landet i början av 2020. Målet var att prata med medlemmar, beslutsfattare och konsumenter i hela landet om hur de gröna näringarna arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kampanjen har fortsatt under 2021.

I maj 2021 påbörjade Helena Elmqvist sin anställning på LRF Jönköpings län & LRF Sydost, som verksamhetsutvecklare för miljö, klimat och hållbarhet.

Läs mer om arbetet med Hållbarhetsambassadörerna här!

Fler aktiviteter som gjorts under 2021:

  • Seminariet ”Nyfiken på biogas” arrangerades i Frinnaryd genom en samverkan mellan LRF Jönköpings län & LRF Sydost, Energikontoret Norra Småland och Gasefuels AB, inom ramen för Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi. Ett femtio-tal deltagande. Se seminariet i efterhand här.
  • Det har gjorts flera aktiviteter och insatser för att sprida information om Klimatklivet, vilket är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Bland annat skickades ett specialnyhetsbrev ut till medlemmar och det har också gjorts flera nyheter på den regionala webben på ämnet.
  • Under hösten arrangerades en VIP-onsdag med tema Klimatklivet. Omkring 30 personer deltog och tog del av information från länsstyrelsen samt exempel från lantbrukare. Här kan du se seminariet i efterhand (inloggat medlemsläge). Vi höll även en på temat Conservation Agriculture med Martin Krokstorp som bland annat berörde kolinlagring i marken. 
  • Under våren arrangerades en VIP-onsdag med tema “Klimatberäkna din gård - bra för klimatet och plånboken. Medverkade gjorde bland annat Carin Clason, Rådgivare Klimatkollen Greppa Näringen, som tipsade om rådgivningsmoduler för att klimatberäkna gården.
  • Vecka-47: Årets kommungruppsvecka har temat hållbarhet och många kommungrupper pratade hållbarhet och klimat/miljö med såväl politiker som allmänhet. Läs mer under avsnittet kommungrupper.
  • Svenskt hållbart smakar bra! Arrangerades av LRF Halland, LRF Västra Götaland, LRF Värmland, LRF Östergötland, LRF Södermanland, LRF Örebro, LRF Jönköpings län & LRF Sydost och LRF:s branscher. Seminariet var ett resultat av samverkan kring mässan Elmia Matbruk, som skulle genomförts hösten 2021, men fick ställas in på grund av pandemin. Seminariet gjordes om till ett digitalt event.

Kontakt

Helena Elmquist, Verksamhetsutvecklare Hållbarhet, klimat och miljö
Mobil: 070-622 77 09
Telefon: 010-184 25 21
E-post: helena.elmquist@lrf.se