Det primära syftet för LRFs kommungrupper är att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken så att företag inom det gröna näringslivet får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Vill du komma i kontakt med LRFs kommungrupp i din kommun - klicka här!

Valet 2022

I valrörelsen pratar LRF frågor som kretsar kring mat, skog, jobb och klimat & miljö. Kommungrupperna i regionen planerar för flertalet politikeraktiviteter i samband med valet.

Några axplock på aktiviteter 2022: 

  • Oskarshamns kommungrupp arrangerar en politikerdebatt den 1 september, dit medlemmar bjuds in för att diskutera viktiga valfrågor med politikerna.
  • I Nybro kommungrupp har kommunens landsbygdsutvecklare bjudits ut på studiebesök till en mjölkgård och en fårgård, för att diskutera förutsättningar för att driva företag och bo på landsbygden. Fler studiebesök med landsbygdsutvecklare i kommuner inom LRF Sydosts region planeras genomföras framåt.
  • I Kalmar kommungrupp arbetas det med remissvar om tilltänkt Natura2000-område. Detta engagerar även på regional nivå. Kommungrupper var också representerade på den Matfestivalen Smaka på Kalmar län! med syfte att fler ska få upp ögonen för Kalmars livsmedelsproduktion.

Vecka 47

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, de två senaste åren på temat hållbarhet, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet. 2022 kommer vecka 47 för många att handla om att träffa nyinvalda politiker i kommunen.

2021 genomförde LRF Jönköpings län & LRF Sydost cirka 30 aktiviteter där man tillsammans mötte över 150 politiker och tjänstemän. Förutom dessa samtal gjordes också en rad andra aktiviteter med syfte att belysa de gröna näringslivets viktiga frågor, exempelvis filmer på sociala medier och medverkan på julskyltningar med mera.

Här kan du ta del av ett axplock av nyheter från kommungruppernas arbete med vecka47 2021.

Här följer några nedslag från kommungruppernas verksamhet 2021

  • Västerviks Kommungrupp lämnade in remissvar på ett energi- och klimatförslag samt ett avfallsförslag genom sin medverkan i landsbygdsrådet och näringslivsrådet. Har även fått kommunen att överpröva vattendirektivet genom möten med tekniska nämnden.
  • Sen årsskiftet har Älmhults kommungrupp startat ett samarbete med räddningstjänsten där lantbrukare kan vara behjälpliga vid bränder med gödseltunnor. Kommungruppen har deltagit i ett projekt om riskhantering vid en större olycka, som ska mynna ut i en beskrivning om mötesplatser och vilka som kan vara stödpersoner.
  • Påverkansarbetet har fortsatt digitalt för Mönsterås kommungrupp som har Teamsmöten med näringslivsgruppen en gång i månaden. Olika företag från olika näringar deltar på dessa möten, samt politiker och tjänstemän. Den årliga träffen med kommunen handlade om strandskyddsutredningen och biogasprojekt.  

Kontakt

Henrik Sporrong Esbjörnsson, Regional folkrörelseutvecklare Omsorgsfrågor & Kommungrupper
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se