Hänt under 2021:

Vecka 47

Vecka 47 är LRF:s kampanjvecka, i år med tema hållbarhet, där kommungrupper från hela landet kraftsamlar för att uppmärksamma det gröna näringslivet och träffa politiker och allmänhet.

I oktober genomfördes uppstartsmöten inför vecka47 på fyra platser i regionen. Medverkande på träffarna gjorde även representanter från polisen, som informerade om djurrättsaktivism och hur man kan arbeta för att förebygga stöld och inbrott.

Inom LRF Jönköpings län & LRF Sydost genomfördes cirka 30 aktiviteter där man tillsammans mötte över 150 politiker och tjänstemän. Förutom dessa samtal gjordes också en rad andra aktiviteter med syfte att belysa de gröna näringslivets viktiga frågor, exempelvis filmer på sociala medier och medverkan på julskyltningar med mera.

Här kan du ta del av ett axplock av nyheter från kommungruppernas arbete med vecka47 2021.

Här följer några nedslag från kommungruppernas verksamhet 2021

  • Västerviks Kommungrupp lämnade in remissvar på ett energi- och klimatförslag samt ett avfallsförslag genom sin medverkan i landsbygdsrådet och näringslivsrådet. Har även fått kommunen att överpröva vattendirektivet genom möten med tekniska nämnden.
  • Sen årsskiftet har Älmhults kommungrupp startat ett samarbete med räddningstjänsten där lantbrukare kan vara behjälpliga vid bränder med gödseltunnor. Kommungruppen har deltagit i ett projekt om riskhantering vid en större olycka, som ska mynna ut i en beskrivning om mötesplatser och vilka som kan vara stödpersoner.
  • Påverkansarbetet har fortsatt digitalt för Mönsterås kommungrupp som har Teamsmöten med näringslivsgruppen en gång i månaden. Olika företag från olika näringar deltar på dessa möten, samt politiker och tjänstemän. Den årliga träffen med kommunen handlade om strandskyddsutredningen och biogasprojekt.  

Kontakt

Henrik Sporrong Esbjörnsson, Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se