Blekinge har 1,6 procent av Sveriges befolkning, men bidrar med 2,5 procent av all mat som produceras i landet, så länet har alla förutsättningar att göra något riktigt bra genom strategin.

En regional strategi

Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi är att tydliggöra och stärka Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som är producerade i länet, men även att åskådliggöra hur vi kan använda vår lokala mat som en anledning att resa till länet. Aktörerna ville även titta på förädlingen, lönsamheten och om det finns möjlighet att utöka näringen så att fler arbetstillfällen och större regional tillväxt skapas.

Strategin prioriterar regional tillväxt och utveckling med fokus på de företag som arbetar inom näringen och hur vi genom olika åtgärder kan stötta dem att växa. Det finns fem mål inom strategin och dessa är: öka kunskapen om Blekinges livsmedelsproduktion, förädla mer livsmedel i Blekinge, utöka hållbar produktion så att fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas, lyfta maten som en del i upplevelsen vid besök i Blekinge samt långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i agenda 2030.

Arbetet med att ta fram strategin

Ett år avsattes för att ta fram en Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge län med start hösten 2016. Under våren 2017 genomfördes fyra öppna workshops på olika teman och ett 20-tal möten mot olika grupper inom livsmedelskedjan, för att samla in så många olika perspektiv som möjligt. Projektledare under arbetet har varit Lena Stävmo, Länsstyrelsen i Blekinge.

Nu finns Mat- och livsmedelsstrategi 2018-2025 färdig sen våren 2018 och då påbörjades också planeringen med handlingsplanen. Se det bifogade dokumentet som heter Livsmedelsstrategi Blekinge län.

Vad har hänt hittills?

Under 2018 genomfördes också ett antal projekt och aktiviteter bland annat en kartläggning av företagare inom livsmedelssektorn, en gårdsbutiksrunda startades upp under två dagar i september med stor framgång, Höstglöd såg också dagens ljus och mycket mer.

Gemensamt har olika aktörer också bidragit till att genomföra två stycken arbetsmarknadsdagar, 2018 och 2019 med syfte att synliggöra bredden och möjligheterna med gröna näringarna.

I November 2019 kom Blekinges Terroiratlas, den tredje i Sverige, en fantastisk skrift som länsstyrelsen finansierat där länets möjligheter för livsmedel, odling, produktion beskrivs och synliggörs.

LRF kommer under hösten 2020 genomföra en aktivitet i varje kommun där de gröna näringarna ska synliggöras och tydliggöras för tjänstemän och politiker.

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Regional sakkunnig. Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se