Mat från åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav

De gröna näringarna är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling, nytänkande och goda förutsättningar för att kunna växa vidare. Livsmedelsstratetegin är ett länsövergripande arbete för hela livsmedelskedjanoch fokuserar på all typ av mat från Kalmar läns åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav till köksbord, matsal och restaurang. Arbetet i strategin ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsregion av internationell klass där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar. Vi ska kombinera naturliga förutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kompetens om hållbar utveckling, teknik och marknad.

Den regionala livsmedelsstrategin är ett gemensamt dokument för hela Kalmar län och togs därför fram i en bred dialog under 2014-2015.                

Ett resultat av Framtidsstudien gröna näringar

Livsmedelsstrategin är ett resultat av en framtidsstudie kring länets gröna näringar som LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet genomförde 2013-2014. De rappporter som ligger till grund för kan du läsa här till höger; livsmedel, energi och klimat, innovation samt attityder, struktur och omgivning. 

Så blir det verkstad av livsmedelsstrategin

Målet med livsmedelsstrategin är att skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga i regionens livsmedelsbransch på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Sex större åtgärder ska se till att strategin blir mer än ett dokument. Olika aktörer bär ansvaret för att de verkställs. Åtgärderna är: 
- Kompetensråd mat och Mat-collage
- Stöd och rådgivning till livsmedelsföretag
- Livsmedelsutveckling Sydost
- Nationell mötesplats
- Matidentitet
- Ett gemensamt arbete. 

Du kan läsa mer om åtgärderna och arbetet med livsmedelsstrategin i Kalmar län på Region Kalmars hemsida eller på deras facebooksida .

Vad har hänt sen starten?

Alla de ovanstående punkterna var målsättningen 2015 då arbetet satte igång med länets strategi. Mycket har utvecklats och gjorts!

Sommaren 2016 får vi det första stora projektet godkänt av Tillväxtverket “Livsmedelsutveckling Sydost”, ett samverkansprojekt där både Almi; hushållningssällskapet, Linneuniversitetet och SLU ingår.

Våren 2017 kommer länets Terroiratlas i tryckt version, Sveriges andra atlas som beskriver våra förutsättningar och möjligheter att producera mat och livsmedel. En fantastisk skrift framtagen av Länsstyrelsen i Kalmar som en del i arbetet med Länets matidentitet. Finns i dag som klassexemplar bland annat på våra restaurangskolor, där det också nu utlysts en tävling bland eleverna till nya eller nygamla recept. Tävlingen kommer att avgöras i februari 2021.

Hösten 2017 mycket händer inom livsmedelsstrategiarbetet och fler och fler blir delaktiga i arbetet som pågår.

2018 inleder vi arbetet med exceptionell råvara får och lamm där vi blir en pilot i landet och som hösten 2019 också antas och lamm/får kött är nu en del i det arbetet.

Hösten 2019 sätts Livsmedelsutveckling sydost nummer två i gång och har tre år på sig framåt. Och du kan ta del av det som gjordes i förra versionen här.

I april 2020 antas den nya handlingsplanen, ett digert arbete som ska göras framåt.

Januari 2022 följs de prioriterade aktiviteterna upp. Uppföljning reglivs 2021 slutlig.pdf 

LRFs uppdrag i korthet i uppföljningen.

- Inom punkten att utveckla samarbetet med SLU har LRF nyttjat SLYs experter som föreläsare.

- Mer mat fler jobb - Ett brett utbud av kompetensutveckling har genomförts, projektet avslutas under vårterminen 2022, då  Arbetsförmedlingen också kommer att summera sina erfarenheter.

- Mer svenskt kött på restaurang - Projektet har haft svårigheter att genomföras på grund av pandemin, men några fysiska träffar har gjorts. Utbildningsinsatser både till köttföretagare, samt till restaurang. Bra  material har tagits fram som vi har möjlighet att återanvända. Vi ser på några håll i landet goda nya samarbeten mellan restaurang och producent. Under hösten 2021 och våren 2022 har några utbildningstillfällen genomförts. 

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Regional sakkunnig. Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se