Vilka mål ska strategin leda till?

Visionen är att skapa bra råvaror, god mat samt utvecklingsmöjligheter och framtidstro för de gröna näringarna i Kronoberg. Livsmedelsstrategin beskriver vägen och åtgärderna som behövs för att nå dit!

Vilka omfattas av strategin?

Livsmedelsstrategin ska vara inkluderande och omfattar därför hela livsmedelskedjan med storskalig-, småskalig-, ekologisk- och konventionell produktion.

Varför behövs en gemensam livsmedelsstrategi?

Det underlättar att ha ett stödjande dokument för att kunna genomföra de föreslagna åtgärderna som behövs i länet.

Livsmedelsstrategin består av fem effektmål, vilka?

  1. Konsumenterna ska ha god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja
  2. Framtidstro för de gröna näringarna
  3. Skapa fler företag och jobb, samt ökad volym och kvalitet inom livsmedelsförädlingen
  4. Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken
  5. Gott samarbete, kunskapsutbyte och logistik mellan aktörerna

Hur kommer vi märka av livsmedelsstrategin?

Det behövs cirka fem år för att genomföra strategin, men några aktiviteter som planeras är ökad marknadsföring av lokalproducerade varor och jordbruksutbildningar, praktikplatser på gårdar, studiebesök hos producenter, nätverksträffar inom livsmedelsbranschen mm. 

Vill du veta mer?

Du kan ladda ner livsmedelsstrategin i sin helhet under "Relaterat", eller kontakta Ann-Cathrine Carlsson som är verksamhetsutvecklare på LRF Sydost. Telefon: 010-184 41 71

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Regional sakkunnig. Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, Omsorg Sydost, krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se