Här hittar du kontaktuppgifter till din lokalavdelning

Är du förtroendevald, klicka här för att komma till dina verktyg och inspiration för ditt uppdrag.

 

Här hittar du tips, idéer och verktyg för att rekrytera fler medlemmar

 

Mer som händer och har hänt:

På grund av Covid-19 hade lokalavdelningarna svårt att genomföra fysiska aktiviteter pandemin. Medlemmar har i stället blivit inbjudna till digitala webbinarier och andra aktiviteter, så med andra ord har det blivit en riktig fart på den digitala utvecklingen i folkrörelsen.

I kalendern hittar du aktiviteter som är på gång!

Under sommaren 2021 erbjöds lokalavdelningarna i LRF Jönköpings län & LRF Sydost möjlighet att anordna en sommaraktivitet där LRF bjöd på en grillåda till 30 personer. Möjligheten nyttjades flitigt över båda regionerna. Över 300 medlemmar fick del av grillådorna. Under träffarna har flera av förtroendevalda från regionstyrelserna eller/och tjänstepersoner från regionkontoren också varit närvarande. 

 

I slutet av 2021 hade LRF Sydost 14948 medlemmar.

I slutet av 2021 hade LRF Jönköpings län 9183 medlemmar.

Kontakt

Eva SöderOrganisationsutvecklare, Projektledare Mer mat – fler jobb samt Viltstammar i balans 2.0
Mobil: 010-184 42 64
Telefon: 070-845 67 20
E-post: eva.soder@lrf.se

Kontakt

Lisa Hartelius, Medlemsutvecklare
Mobil: 072-16 04 568
E-post: lisa.hartelius@lrf.se