Hänt under 2021:

Lokalavdelningar

På grund av Covid-19 hade lokalavdelningarna svårt att genomföra fysiska aktiviteter under våren. Medlemmar har i stället blivit inbjudna till digitala webbinarier och andra aktiviteter, så med andra ord har det blivit en riktig fart på den digitala utvecklingen i folkrörelsen.

Under sommaren erbjöds lokalavdelningarna i LRF Jönköpings län & LRF Sydost möjlighet att anordna en sommaraktivitet där LRF bjöd på en grillåda till 30 personer. Möjligheten nyttjades flitigt över båda regionerna. Över 300 medlemmar fick del av grillådorna. Under träffarna har flera av förtroendevalda från regionstyrelserna eller/och tjänstepersoner från regionkontoren också varit närvarande. 

Medlemsrekrytering

Arbetet med medlemsrekrytering har varit mycket intensivt under 2021 med bland annat kampanjer på sociala medier. Under hösten intensifierade LRF Jönköpings län & LRF Sydost arbetet ytterligare och anordnade en webbinarieserie – på tema skog, allemansrätt och småskalig vattenkraft. Webbinarierna har vänt sig till såväl medlemmar som icke medlemmar och haft över 150 deltagare vid varje tillfälle. Syfte och mål med aktiviteterna har varit att visa oss och nå ut med vad LRF jobbar med i olika frågor och att på så sätt få nya medlemmar. Vi har också deltagit på Jönköping Horse Show för att rekrytera den nya medlemsgruppen hästföretagare.

Under dessa aktiviteter har vi varit i kontakt med flera hundra medlemmar, samtidigt som vi också har fått in cirka 120 namn på personer som är intresserade av våra frågor och kan bli kontaktade i medlemsrekryteringssyfte. 

I slutet av 2021 hade LRF Sydost 14948 medlemmar.

Kontakt

Eva SöderOrganisationsutvecklare, Projektledare Mer mat – fler jobb samt Viltstammar i balans 2.0
Mobil: 010-184 42 64
Telefon: 070-845 67 20
E-post: eva.soder@lrf.se

Kontakt

Lisa Hartelius, Medlemsutvecklare
Mobil: 072-16 04 568
E-post: lisa.hartelius@lrf.se