Omsorg och krisberedskap

Djuromsorgsgruppen består av representanter från LRF, Arla, Scan, KLS Ugglarps och Växa ska i ett tidigt skede gå in i besättningar som av någon anledning börjar brista i djurskötseln - både för djuren och djurägarens bästa och för att förhindra att gården blir ett fall för myndigheter och media. Djuromsorgsgruppen finns tillgänglig för alla som vill ha hjälp eller vet någon som behöver det.

Dessutom finns Bondekompisar i Sydost som vet precis hur motigt det kan kännas med blanketter och byråkrati, de har själva djur och växtodling och de vet hur pressad lönsamheten kan vara. De finns där för dig som behöver någon att prata med! Naturligtvis kan du vara anonym.

Trakasserier av bönder

Trakasserier av bönder och intrång på gårdar uppmärksammats allt oftare. Därför har LRF Jönköpings län och LRF Sydost intensifierat sitt samarbete med polisen i Syd och har bland annat haft gemensamma webbinarier om just intrång och hur man kan förbättra sitt eget skydd hemma och göra det svårare för tjuven. Här kan du läsa mer om det webbinariet.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i flera europeiska länder och det är viktigt att förebygga att smittan inte kommer till Sverige. Men om den konstateras, vad händer då? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad om det händer? LRF Jönköpings län och LRF Sydost har både uppmärksammat och drivit frågan under året och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. Tillsammans har vi genomfört två webbinarier i ämnet. Du kan ta del av referaten här!

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Regional sakkunnig. Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se