Riksdagshuset

Valet 2022 i LRF Jönköpings län och LRF Sydost

LRF Jönköpings län och LRF Sydost arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för sina medlemmar i det gröna näringslivet. En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan. Nu arbetar vi målinriktat och engagerat inför valet 2022.  Vi bjuder in till träffar och diskussion om framförallt jordbrukspolitik, det vill säga jobb, ekonomi, klimat, försörjningstrygghet och social hållbarhet. Här är några av träffarna!