Klicka här för att läsa mer om vad LRF gör i jakt- och viltfrågor. Här hittar du också mallar för jaktavtal med mera.

------------------------------------------------------------------

Aktuella regionala viltfrågor

Viltmonter på Borgeby Fältdagar

Under Borgeby Fältdagar hade LRF Syd en välbesökt monter med sakkunnika på plats för att svara på frågor. Läs mer om det här! 

Skadorna hos våra medlemmar är stora - läs mer här om hur det ser ut i de olika delarna av vår region!

Viltskadeprojektet

Under 2021 tog ett 20-tal lokalavdelningar chansen att sätta upp en referensbur för att mäta viltskador. Under 2022 startar nu ett burprojekt som initierats av LRF Riks och regionala medel tillförs för att genomföra två större mätningar. Planen är att genomföra mer statistiskt tillförlitliga mätningar med ett 20-tal burar inom ett område samt att mätningen och dokumentation utförs av någon extern part.
Läs mer här om hur du bygger en bur. Läs mer om arbetet under 2021 och se lokala exempel!

Trafikolyckor

Under årets första månader har fokus legat på trafikolyckor med vilt. Enligt Nationella Viltolycksrådet, som samlar statistik över rapporterade viltolyckor i trafiken, har olyckorna med vildsvin totalt sett minskat med hela 25 procent det senaste året trots att det totala antalet viltolyckor ökade. Du kan läsa mer här: Mörkersikte har fått det att ljusna i vildsvinsfrågan.

Utfodring

I Jönköping är det utfodringen av vildsvin och rovdjursfrågan som är heta.  LRF Jönköpings län har länge varit engagerade i frågan kring utfodring av vildsvin som är ett stort gissel för våra medlemmar. Procentuellt var 14 % av arealen i Jönköping viltskadad och skördebortfallet var 3,3 % enligt Jordbruksverkets statistik för 2020. Nu har länsstyrelsen tagit beslut att förbjuda den utfodring med sockerbetor som skett utanför Tenhult. Läs mer här: Utfodringslagen prövad av länsstyrelsen - LRF Jönköpings län får gehör för sina synpunkter

Rovdjur

I slutet av januari 2021 kunde Länsstyrelsen i Jönköpings bekräfta att länet har fått ett vargrevir i de nordvästra delarna av länet, det så kallade "Brängenreviret" . Vargfrågan är aktuell och fått stort utrymme i regional press, radio och tv, där LRF har fått möjlighet att uttala sig till den oro vargens närvaro orsakar djurägare och medlemmar.

Kartläggning av dovhjortens etablering

För att göra en kartläggning och nollmätning om var och hur dovhjortens etablering ser ut i de olika kommunerna inom regionerna Jönköpings län och Sydost, skickades kring årsskiftet en enkät ut till LRF-medlemmar. Enkätsvaren visade generellt att stammarna har ökat i båda regionerna de senaste två åren. Framförallt är det grupper mellan 2-5 djur som har iakttagits. I Sydost upplevs ökningen mest i Västervik, Oskarshamn och Sölvesborg. I Jönköping upplevs de största skadorna i Eksjö, Habo och Vetlanda. 

Kontakt

Dan Sandberg, Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se