Hänt under 2021:

Kartläggning av dovhjortens etablering

För att göra en kartläggning och nollmätning om var och hur dovhjortens etablering ser ut i de olika kommunerna inom regionerna Jönköpings län och Sydost, skickades kring årsskiftet en enkät ut till LRF-medlemmar. Enkätsvaren visade generellt att stammarna har ökat i båda regionerna de senaste två åren. Framförallt är det grupper mellan 2-5 djur som har iakttagits. I Sydost upplevs ökningen mest i Västervik, Oskarshamn och Sölvesborg.

Referensrutor för att mäta viltskador

För att få en bättre uppfattning om hur stora betesskadorna är på åkrarna och vad det kostar för den enskilde lantbrukaren driver LRF Jönköpings län och LRF Sydost där ett projekt där ca 25 lokalavdelningar har fått material till burar för att mäta viltbetet på åkermarken. Viltbete av dovhjort och fåglar har ökat och med burarnas hjälp kan man synliggöra viltbetets effekter och få underlag på fastighetsnivå hur stort viltbetet är och vad det kostar. Buren, som är framtagen av SLU är enkel att sätta upp och använda och blir ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för de kostnader som viltet orsakar jordbruket.

Låt burarna bli en riktig ögonöppnare! Helene Lantz, verksamhetsutvecklare skog och vilt, LRF Jönköpings län och LRF Sydost skrev en krönika i Land Lantbruk om vikten av att hitta verktyg för att synliggöra det som inte annars syns.

Läs mer här om hur du bygger en bur

Läs mer om arbetet under året och se lokala exempel!

Landshövdingen intresserad av viltbetesproblematiken

Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall var med på ett studiebesök i slutet av september för att få se med egna ögon hur projektet går till. Landshövdingens kommentar var att det behövdes mer fakta in i systemet för att underbygga påverkansarbetet. Läs mer om besöket här!

Under hösten skickade LRF Sydost ut ett pressmeddelande med anledning av SCB:s rapport om att viltskadorna har fördubblats på sex år. Det resulterade i stort genomslag i lokal media för frågan.  

Kontakt

Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se