LRF Sydost har nästan 16 000 (2017) medlemmar i tre län: Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Verksamheten är fördelad på 117 lokalavdelningar, 25 kommungrupper och två regionala kontor. Vi arbetar med aktuella frågor inom jord- och skogsbruk i regionen och mycket annat som är viktigt för dig på landsbygden.

Bred verksamhet

LRF Sydost arbetar med många olika områden i vår linjeverksamhet. Ett sätt för oss att bredda oss ännu mer och  arbeta med fler av de frågor som många av ni medlemmar upplever som viktiga, är att söka extern finansiering till olika satsningar. 

LRF Sydost utmärker sig som region i Sverige

  • Vi är den tredje största regionen i landet, räknat i antalet medlemmar.
  • Vi är framgångsrika när det gäller påverkansarbete mot politiker och håller ett par gånger om året välbesökta och uppskattade politikerträffar ute i verkligheten. Se exempel

Skilda förutsättningar inom regionen

I Kalmar län är djurtätheten hög - på Öland finns det fler kor än människor - och jorden är bördig, bland annat odlas bruna bönor. I Kronoberg är skogsbruket av stor betydelse tillsammans med en bred livsmedelsproduktion och i Blekinge finns en blandning av olika produktionsinriktningar bland annat trädgårdsprodukter.

Nyhetsbrev

Varannan vecka skickar vi ut vårt digitala nyhetsbrev till alla medlemmar som har rapporterat in sin e-postadress. Om du inte får det är du välkommen att beställa det genom sarah.ejermark@lrf.se