LRF Sydost har nästan 16 000 (2017) medlemmar i tre län: Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Verksamheten är fördelad på 117 lokalavdelningar, 25 kommungrupper och två regionala kontor. Vi arbetar med aktuella frågor inom jord- och skogsbruk i regionen och mycket annat som är viktigt för dig på landsbygden.

Bred verksamhet

LRF Sydost arbetar med många olika områden i vår linjeverksamhet. Ett sätt för oss att bredda oss ännu mer och  arbeta med fler av de frågor som många av ni medlemmar upplever som viktiga, är att söka extern finansiering till olika satsningar. Vi driver därför olika projekt när möjlighet ges, du kan läsa mer om dem som är aktuella under Satsningar i Sydost

LRF Sydost utmärker sig som region i Sverige

  • Vi är den tredje största regionen i landet, räknat i antalet medlemmar.
  • Vi är framgångsrika när det gäller påverkansarbete mot politiker och håller ett par gånger om året välbesökta och uppskattade politikerträffar ute i verkligheten. Se exempel

Skilda förutsättningar inom regionen

I Kalmar län är djurtätheten hög - på Öland finns det fler kor än människor - och jorden är bördig, bland annat odlas bruna bönor. I Kronoberg är skogsbruket av stor betydelse tillsammans med en bred livsmedelsproduktion och i Blekinge finns en blandning av olika produktionsinriktningar bland annat trädgårdsprodukter.

Siffor och statistik för regionen

I Sydost finns många stora kycklingproducenter, till stor del på grund av närheten till slakteri och forderfabrik. I regionen finns 15 procent av landets kycklingproducenter, med hela 39 procent av slakten på Guldfågel i Kalmar.

Antalet kor för mjölkproduktion i Kalmar län är 41 666, i Blekinge 4 383 och i Kronoberg 12 488. (Siffrorna gäller för 2014.)
För övrig statistik besök jordbruksverkets hemsida.

Nyhetsbrev

Några gånger om året skickar vi ut nyhetsbrevet Sydostextra till alla medlemmar som rapporterat in sin e-postadress. Om du inte får det kan du beställa genom johanna.andersson@lrf.se