Per och Lars-Ove.jpg

Lars-Ove Johansson och Per Brunberg i presidiet

Här kan du se stämman i efterhand!

Valen

I år blev det inte så många förändringar i styrelsen utan styrelsen välkomnar Ronja Björkqvist som ny ledamot. Ronja representerar LRF Ungdomen som suppleant och ersätter André Torstensson. Läs mer om Ronja i vår Hallå där!

Styrelsen 2022 består av

 • Roger Gustafsson, Mörbylånga LRF - ordförande
 • Per-Göran Sigfridsson, Förlösa LRF
 • Eleonor Nilsson, Södra Vi – Djursdala LRF
 • Fredrik Persson, Fridlevstad LRF
 • Christian Horn, Växjöorten LRF
 • Johan Refónd, Annerstad LRF
 • Anette Giselsson, Västra Torsås LRF
 • Håkan Petersson, Torhamn LRF (ungdomsrepresentant ordinarie)
 • Ronja Björkqvist, Köpingsvik LRF (ungdomsrepresentant, suppleant)

Motionsbehandling

Efter valen var det dags för motionshantering. Av de tjugo motioner som hade kommit in var det tre motioner som gick vidare i sin helhet till riksförbundsstämman i maj.

 • 14 - Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren - Nöttja
 • 6 - El-handelsområde – Virestad
 • 7 - Elprisområden - Mellersta Kinnevald

I följande motioner fick regionstyrelsen i uppdrag att formulera nya motioner till riksförbundsstämman.

 • 9 - Livsmedelsstrategin - Mellersta Kinnevald
 • 10 - Angående dieselpriset i Sverige – Alvesta, 11 -  Sänkning av skatt på diesel - Mortorp – Karlslunda och 12 - Skenande energikostnader - Västra Ed (en motion)
 • 13 - Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv - Mellersta Kinnevald
 • 20 - Organisationsutveckling - Södra Ljunga. 

För följande motioner fick regionstyrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse till riksförbundsstyrelsen:

 • 3 - Äganderätt vid gamla servitut – Listerbyorten
 • 8 - Trafikverket kör över markägare – Kristianopel
 • 17 - Införande av sanitetsslakt/nödslakt - Västra Torsås
 • 18 - Rädda den utrotningshotade svenska bondkatten - Västra Ed
 • 20 - Organisationsutveckling - Södra Ljunga, skickas även i sin helhet som skrivelse till referensgruppen för Framtidens folkrörelse.

Motion 15. Skyddsjakt - inte anpassad för skogsägare - Västra Torsås. Här fick styrelsen i uppdrag att fortsatt föra dialog med länsstyrelserna i Sydost om vikten av ett enkelt ansökansförfarande och skyndsam handläggning av skyddsjakts ärenden.

Följande motioner ansågs besvarade

 • 2 - Exploatering av åkermark LRF Ungdomen
 • 4 - Vindkraft samt regelverk o placering Mortorp Karlslunda
 • 19 - Landsbygdens folk Sjösås Anses besvarad
  1 - Utredning av förmögenhetsskada LRF Ungdomen

Följande motioner avslogs

 • 5 - Bioenergi Virestad
 • 16 - Betalning för barken på rundvirke Södra Sandsjö

Vill du läsa motionerna i sin helhet och styrelsens yttranden kan du ladda ner stämmoboken här!

Politikerutfrågning

Vad tycker och tänker våra politiska partier i våra hjärtefrågor för de gröna näringarna? Under stämman fick vi höra åtta riksdagspolitiker svara på aktuella frågor. Frågorna berörde bland annat livsmedelsstrategin, skogen och äganderätten. Moderator är Johan Dalén från Svenskt Näringsliv i Blekinge. Se utfrågningen på YouTube nedan!

Övriga frågor

En övrig fråga togs upp under stämman. Peter Pettersson, Virestad tog upp frågan vad regionstyrelsen gör med att få bukt på alla stölder som sker på gårdarna. Eleonore Nilsson berättade om det intensiva samarbetet som LRF Sydost inledde redan under 2021 med Polisenheten i Syd.

Pristagare

Priset till Årets Kommungrupp 2021 gick till Karlskrona. Bland annat har de lyckats med att få efterdebitering av länsstyrelsens besök. I bild Torsten Palmgren, ordförande som mottog vinstchecken på 5000 kronor.

Årets kommungrupp Karlskrona (Torsten Palmgren).jpg

Priset till Årets Lokalavdelning 2021 gick till Ryssby-Tutaryd LRF som lyckats öka sitt medlemsantal under året. Priserna delades ut personligen av styrelsemedlemmarna innan stämman.

Årets lokalavdelning 2021 Ryssby Tutaryd 2.jpg

Silvernålar 2022

Jenny Isaksson.jpg

Jenny Isaksson, Åseda LRF

Ingmar Nilsson.jpg

Ingmar Nilsson, Agunnaryd LRF

Per-Göran Sigfridsson.jpeg

Det var en rörd Per-Göran Sigfridsson, Förlösa LRF som mottog silvernålen på plats under den digitala stämman. Utdelningen hade hemlighållits för Per-Göran som blev mäkta förvånad.

Länsförsäkringar i Kronoberg och Kalmar delade ut pris till årets Ung Växtkraft 2022. Se filmerna nedan! Grattis Gustaf och Nicolina Gustafsson och