JENNY ALM. ALMUNGE UPPSALA\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons

Kontakter vid kris

Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Jönköpings län och Sydost har krishanteringsplaner att arbeta utifrån. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns våra bondekompisar och omsorgsgrupper.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring 112 direkt! 

Här är våra krisberedskapsnummer:Sydost

  • Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost, 0739786377
  • Ann-Cathrine Carlsson, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 

Jönköping:

  • Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpigs län, 070-260 28 80
  • Henrik Sporrong Esbjörnsson, företags- och medlemsutvecklare, 010-184 42 99

Länk till respektive Länsstyrelse

Kalmar: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd.html

Kronoberg: https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd.html

Blekinge: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/lantbruk-och-landsbygd.html

Jönköping: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/lantbruk-och-landsbygd.html