Skriv ut informationsblad med kontaktuppgifter
Skriv ut kontakt uppgifter till de besiktningsmän som finns i ditt område.  så att du har det lättillgängligt. Spara journummer och andra viktiga nummer i din mobiltelefon.

Rapportera rovdjursobservationer
Rapportera rovdjursobservationer på www.skandobs.se. Ju fler som rapporterar, desto bättre bild av hur rovdjuren förflyttar sig. Berätta också för grannar och kollegor, så ökar kunskap och beredskap.

Registrera dig på SMS-tjänsten rovdjursalert i ditt län
Är du lantbrukare med djurbesättning och vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett SMS-utskick till länets gårdar för information och möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området.

Paragraf 28 - skydd av tamdjur under pågående rovdjursangrepp
Jakt på de stora rovdjuren - björn, varg, lo, järv och kungsörn - är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur.

Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enlig Jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till länsstyrelsen i ditt län.

Vad gör jag om rovdjur orsakat skada på mina tamdjur?

  1. Ring snarast till Länsstyrelsens personal och be att få prata med en vilthandläggare eller direkt till någon av besiktningsmännen nedan. Det är viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet undersöks av en besiktningsman så snart som möjligt.
  2. Täck över det dödade djuret med en presenning eller liknande för att hindra fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommer. I övrigt bör det döda djuret och dess omgivningar lämnas orörda tills besiktningsmannen har undersökt platsen och djuret. Detta för att undvika att eventuella spår förstörs.
  3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in. Eventuella indirekta kostnader som uppkommit i samband med rovdjursangreppet kan du också ta upp i din ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.

Du är givetvis välkommen att kontakta LRF Sydost för råd och stöd vid ett angrepp.

När besiktningen är avslutad ska djuret lämnas för destruktion. För vidare information kan du kontakta:

Övriga kontaktuppgifter:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 018-67 40 00
Jordbruksverket, 036-15 50 00

Jönköpings län:

Bo Adolfsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
Telefon: 070-549 80 61

Anders Gunnarsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
Telefon: 070-290 89 08

Sten Johansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
Telefon: 070-867 28 20

Göran Hansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
telefon: 070-928 62 92

Kjell Mohlin, besiktningsman och rovdjursspårare:
telefon: 070-213 96 95

Linda Andersson, besiktningsman och rovdjursansvarig:
telefon: 010-22 36 000

Länsstyrelsen i Jönköping: 010-22 36 000

 

Blekinge län

Länsstyrelsen: 010-22 40 000

Bertil Larsson, Björsmåla
Mobil 070-372 09 57

Lasse Le Carlsson, Ronneby
Mobil 076-116 35 99

Martin Einarsson, Edestad
Mobil 072-389 93 89

 

Kronobergs Län

Länsstyrelsen: 010- 22 37 000

Södra delen av länet

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Martin Einarsson, telefon 070-247 46 38

Västra delen av länet

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Norra delen av länet

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Östra delen av länet

Jan-Eric Johannisson, telefon 070-510 46 12

Specialuppdrag som kräver rovdjursspårande hund

Sten Johansson, telefon 070-867 28 20

 

Kalmar Län

Länsstyrelsen: 010- 22 38 000

Robert Briland
0480-44 01 03, 0480-44 03 41070-631 88 80
Håknabo 124, 388 95 Halltorp

Jonas Andersson
 070-647 49 070491-711 25
 Fallebo Kullen, 570 91 Kristdala

Jan-Eric Johannisson
0471-411 73070-510 46 12
Eklyckevägen 5, 361 94 Eriksmåla

Fredrik Ustrup 
070-856 63 18
Geltorp, 395 95 Rockneby

Mattias Persson
072-7414048
391 86 Kalmar

För mer information om stora rovdjur, förebyggande och akuta åtgärder se din länsstyrelses hemsida.