Säkert Bondförnuft var en satsning som drevs under fem år för att minska olyckorna i lantbruket. Säkert Bondförnuft finns fortfarande kvar som studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan. 

Säker Arbetsmiljö Sverige

Här kan du få svar på frågor kring arbetsmiljö genom daglig telefonjour och arrangerar utbildningar inom ämnet. De erbjuder liknande tjänster som tidigare gjordes inom Säkert Bondförnuft, så som gårdsbesök, kurser och gårdsvandringar. Föreningen arbetar bland annat på uppdrag av LRF och SLA.

Kurs i lokalavdelningen
För beställning och information, kontakta ”Säker Arbetsmiljö Sverige” 070-985 60 00. http://www.sakerarbetsmiljo.se/

Den attraktiva Arbetsplatsen
En helt ny arbetsmiljöutbildning, skräddarsydd för företag i de gröna näringarna. Utbildningen passar utmärkt att genomföra i lokalavdelningens regi, men passar också bra för det enskilda företaget med anställd personal. Läs mer om kursinnehåll

Kostnadsfri rådgivning
Jourtelefon: 0709-85 60 00 (öppet kl. 08.00-10.00 varje vardag)

Föreningen erbjuder bland annat rådgivning, skyddsronder och riskbedömningar, handfasta utbildningar, rehabiliteringsutredningar och mätningar av damm och buller.

Läs mer på www.sakerarbetsmiljo.se