Foderbrist

Torkan har fört med sig brist på foder. Betet är dåligt och stödutfodring kan behövas, samtidigt som många har tomma lager och möjligheten att köpa in mer foder och strö är begränsad. Fundera på om du har foder inför hösten, annars kan det vara bra att om möjligt tidigarelägga planerad slakt. Det går inte att förlita sig på att grannen har foder över eller att det finns att köpa när bristen är stor i ett så stort område. Samtidigt är grannsamverkan viktig, det finns de som har marker som inte betas.

Konkreta tips vid eventuell foderbrist:

 • Spara foder och skörda så mycket helsäd och träda som möjligt. Kan du så använd spannmålen till helsäd istället.
 • Prata med grannar och kollegor, kan ni samverka med tex. maskiner för att skörda alla ytor? Undersök samverkan också kring beten och skogsbeten.
 • Du vet väl om att vi har godkänt dispens för att skörda trädor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
 • Överväg att redan nu vända till mer kraftfoderbaserad foderstat med mindre grovfoder, framförallt på konventionella gårdar. Det finns pelletsbaserat foder som kan vara en tillfällig lösning.
 • Ta vara på all halm efter spannmål och oljeväxter genom att rulla eller fyrkantsbala, hacka inte halmen! Det är stor brist och många vill köpa. Maskinringen förmedlar gärna kontakter.
 • Lantmännen har tagit initiativ att nu räkna på prismodell för att kunna köpa helsäd på rot gårdar emellan.
 • Om du skördat helsäd med insådd och det inte grott överallt, så kan det vara aktuellt med hjälpsådd.
 • Titta på möjligheterna att använda torv eller spån istället för halm i djupströbäddar.
 • Ha fortsatt koll på dina vallar och betesmarker. De välskötta markerna klarar sig bättre i torka.
 • Kan du vänta med att slakta djur? I så fall kontakta slakteriet.
 • Ta en tidig kontakt med banken och använd dina rådgivare.
 • Glöm inte att prata med varandra! LRFs omsorgsgrupp och bondekompis finns tillgänglig för samtal.

Foderförmedling

Här hittar du sidor på sociala medier och hemsidor som förmedlar foder

Foderrådgivning

Nedan finns länkar till några av de företag som erbjuder förmånlig rådgivning till sina kunder/medlemmar:

Gård & Djurhälsan

https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/tjanster-och-produkter/foderradgivning-rabatterad-via-jordbruksverket/

Hushållningssällskapet

http://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-hjalper-torkdrabbade/

VÄXA

https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/pressreleases/subventionerad-raadgivning-till-torkdrabbade-2692532

Länsstyrelsernas betesförmedlingar:

Blekinge har ingen betesförmedlingstjänst i dagsläget.

Kronoberg

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/betesformedling.html

Kalmar

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/betesformedling.html

Jönköping 

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/betesformedling.html