Styrelsen i LRF Ungdom

Läs mer

Erika Henriksson 2022

Erika Henriksson Ordförande

070-252 29 54
LRF Ung

Ronja Björkqvist

vice ordförande och ungdomsrepresentant (suppleant) i regionstyrelsen 070-409 11 82 Ladda ner pressfoto
Håkan Petersson liggande allvarlig.jpg

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant regionstyrelsen (ordinarie) ansvarig: LRF Ungdomen, Innovation och forskning, Arrende frågor 076-8145100