Högvadsån Halland 2015

Strandskydd

Dagens strikta strandskydd begränsar möjligheten att utveckla boende och verksamheter på landsbygden. Det vill LRF ändra på.