Regn i å med näckrosblad

Vatten

Jord – och skogsbruket är beroende av och påverkar vattenmiljön på många olika sätt. Djuren och grödorna behöver tillgång till bra vatten men odlingen och djurhållningen påverkar också vattenmiljön. Samhället ställer stora krav på bra vattenkvalité. LRF Värmland, Halland och Västra Götaland bistår dig som medlem där vi verkar för en hållbar produktion med minimal miljöpåverkan i kombination med goda förutsättningar för företagandet.