Jobba efter checklistan
Allt som behöver göras inför, under och efter årsmötet listas i en checklista. Skriv ut och följ denna!

Motioner skall vara regionen tillhanda senast den 19 feb 2021. Skickas med fördel via Mina uppdrag - kräver inloggning
Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

Antal fullmäktige till regionstämman >> läggs ut den 29/1
Information om antal fullmäktige som ska väljas till regionstämman på årsmötet. Medskick till er är att regionstämman kommer att genomföras helt digitalt om det är något ni vill ha med er i era val av fullmäktige.

Lokalavdelningarnas årsmöten med anledning av FHMs skärpta rekommendationer
Vi är mitt i årsmötessäsongen, en tid då vi i vanliga fall brukar mötas i en bygdegård, lokal konferensanläggning eller i ett församlingshem. I år är ett speciellt år med covid-19 och en världsomspännande pandemi och många frågor och funderingar väcks kring hur man ska gå till väga med sitt årsmöte speciellt med tanke på de skärpta restriktionerna som kom 29 oktober och 16 november.

Här följer några av de frågor vi tror att ni funderar över och svar kring vad som gäller.  I denna text hittar du också tips och resurser kring digitala möten >>. till ex Lilla mötesskolan och lathund till teams.

Utbildning i teams inför digitala årsmöten
Den 11 januari 2021 genomförde vi en utbildning i det digitala verktyget Teams, som spelades in och vill repetera eller om ni inte kunde delta har möjlighet att se det inspelade tillfället här >>

Dokument som tex valrapport och medlemslista
Dokumenten valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och medlemslistor. kan endast laddas ner och redigeras av dig som är förtroendevald. De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning(numer även logga in med Mobilt BankID).

Observera att styrelsen ska fylla i valrapport och verksamhetsberättelse digitalt på webben. Gör detta senast den 19 februari 2021 för att få aktivitetsersättning till lokalavdelningen).

                                    ________________________
                              

Inför och efter årsmötet
Nedan finns dokument inför årsmötet. Alla som besöker sidan kan läsa och skriva ut. Årsmöteskallelse per mail kommer att länkas till denna sida >>

 - Checklista >> (Printa ut och jobba efter denna)
 - Hälsning från riksförbundsordförande Palle Borgström (pdf) >>
Punkt 13 - Ta hand om nya medlemmar. Hur gör vi?

I arbetet med att skapa ett starkare och större LRF har det identifierats att nytillkomna medlemmar inte alltid känner sig välkomna eller nöjda med mottagandet de fått.

Idag när man går med så får man information per brev om vad LRF har att erbjuda som är allt ifrån Samköps rabatter till välkomstbrev från vår riksförbundsordförande. Vi ser att det är ganska vanligt att i denna grupp är flest som väljer att hoppa av. Vi i regionstyrelsen har därför lagt till en punkt på dagordningen.

Vi har en önskan att de nya medlemmarna som kommer in i er lokalavdelning får en kontakt av någon i avdelningen som hälsar välkommen.

Informera om vilka som är med i styrelsen, tex hemsidan, hur de kontaktar er, antal medlemmar i avdelningen, aktiviteter som brukar anordnas, berätta om kommungruppen och vilka frågor de driver. Fråga gärna om vad de har för förväntningar med LRF.

Ett förslag är att ni utser/väljer någon som är ansvarig för detta.

Syftet och förhoppningen med detta är att fler skall välja att stanna kvar i LRF

Tack på förhand för er hjälp!
LRF Värmlands styrelse
Medlemsansvarig Torbjörn Olsson

 

Föredragningslistor till årsmötet
 - Föredragningslista (pdf) >>
 - Föredragningslista vid sammanslagning av lokalavd.(pdf) >>
 - Åtta steg för sammanslagning >>

Protokollsmall
 - Protokollsmall (word) >>
 - Protokollsmall - ifyllningsbar o med manus (word) >>
 - Protokollsmall för konstituerande möte efter årsmötet (word) >>

Utmärkelser
 - LRFs Hedersutmärkelse Gröna Hjärtat (info) >>
 - Diplom till Gröna hjärtat (word) >>
 - Nominering till silvernål, skickas in senast den 19 feb 2021 (pdf) >>

Hållbarhet
 - Hållbarhetsquiz >>
 - Facit hållbarhetsquiz >>
 - Instuktioner >>
 - Film - LRF om hållbarhet >>

Skicka motion eller skrivelse till regionen (lokalavdstyrelse)
 - Skicka motion eller skrivelse här >>

Övrigt
 - Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>
 - Information till kassör och revisor (bla organisationsnummer) >>

Stadgar
 - Stadgar för lokalavdelning och region hittar ni här >>

Kontakt lokalavdelningar
Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns under Kontakt/Lokalavdelningar >> 

Har du frågor kontakta Yvonne Andersén, 010-18 44 543 yvonne.andersen@lrf.se