Hur kan vi hålla årsmöte?
Vad säger rekommendationerna och tips inför digitalt årsmöte hittar du här >>

Brev till lokalavdelningens valberedningsledamöter >>

Brev till lokalavdelningens ordförande, sekreterare och kassör >>

Här har LRF samlat dokument som ni kan tänkas behöva inför lokalavdelningens årsmöte >>

Jobba efter checklistan
Allt som behöver göras inför, under och efter årsmötet listas i en checklista. Skriv ut och följ denna!

Beställa kallelse
Tänk på att Utskick & Layout måste ha kallelseunderlaget runt en månad innan årsmötet för att få med kallelsen på Mitt i Byn i Land Lantbruk. Mejl och SMS, ej postala utskick. Kallelsen ska enligt stadgarna vare ute hos medlemmarna en vecka innan årsmötet. Beställ din årsmöteskallelse på webben www.lrf.se/utskick.
- Stoppdatum för Mitt i Byn >>

Kontaktpersoner i regionstyrelsen för lokalavdelningar
Regionstyrelsen har fördelat avdelningarna mellan sig. Inför kommande årsmötesperiod, kommer de kontakta er för att bjuda in sig till ert årsmöte, om det passar. Ni får gärna kontakta dem om ni redan nu vet datum för ert årsmöte eller om ni har något annat som ni vill lyfta.
- Styrelsens kontaktpersoner för lokalavdelningar >>

Verksamhetsberättelse, valrapport och verksamhetsplan samt medlemslista
Verksamhetsberättelse, valrapport och verksamhetsplan samt medlemslistor kan endast laddas ner och redigeras av dig som är förtroendevald. De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning (numer även inlogg med Mobilt BankID).

Nedan finns dokument inför årsmötet
- Checklista >> (Printa ut och jobba efter denna)
- Hälsning från riksförbundsordförande Palle Borgström (pdf) >>
- Instruktion för § 12 på lokalavdelningens årsmöte >>
Frågor - Ett LRF för alla >>

Föredragningslistor till årsmötet 
Föredragningslista (pdf) >>
Föredragningslista med instruktioner (pdf) >>
Föredragningslista vid sammanslagning av lokalavd (pdf) >>
- Åtta steg för sammanslagning >>
- Årsmöteskallelse per mail/SMS kommer länkas till denna sida >>

Mall föredragningslista 
PowerPoint-mall att användas vid digitalt årsmöte om så önskas. Ett tips ta bort de bilder, innan årsmötet, som du inte vill ha med. Här hittar du mallen >>

Antal fullmäktige till regionstämman
Varje avdelning har möjlighet att sända 1 fullmäktige per påbörjat 100-tal medlemmar + ordförande räknat den 31 december 2021. 
- Medlemmar per lokalavdelning 211231 och antal fullmäktige till stämman >>

Motioner till regionstämman
Motioner skall vara regionen tillhanda senast den 18 februari 2022. Skickas med fördel via Mina uppdrag - kräver inloggning
Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

Valrapport
Observera att styrelsen ska fylla i valrapport under Mina uppdrag. Gör detta senast den 18 februari 2022 för att få aktivitetsersättning till lokalavdelningen.

Protokollsmall
Protokollsmall (ifyllningsbar pdf) >>
Protokollsmall för konstituerande möte efter årsmötet (word) >>

Utmärkelser
- LRFs Hedersutmärkelse Gröna Hjärtat (info) >>
- Diplom till Gröna hjärtat (word) >>
- Nominering till silvernål, skickas in senast den 18 februari 2022 (pdf) >>

Skicka motion och skrivelse till lokalavdelning eller region
- Skicka motion eller skrivelse här >>

Övrigt
- Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>
- Information till kassör och revisor (bla organisationsnummer) >>

Kontakt lokalavdelningar
Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns under Kontakt/Lokalavdelningar >> 

Har du frågor kontakta Yvonne Andersén, 010-184 45 43 yvonne.andersen@lrf.se eller Anna-Lena Holm, 010-184 41 69 anna.lena.holm@lrf.se.