Jobba efter checklistan
Allt som behöver göras inför, under och efter årsmötet listas i en checklista. Skriv ut och följ denna!

Motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast måndag den 19 feb.
Skickas med fördel via Mina uppdrag -
kräver inloggning
Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

Antal fullmäktige till regionstämman >>
Information om antal fullmäktige som ska väljas till regionstämman på årsmötet.

Dokument till årsmötet:
- Checklista 
- Föredragningslista grund (pdf)
- Föredragningslista grund med instruktioner (pdf)
- Föredragningslista för sammanslagning (pdf)
- Protokoll grund ifyllningsbar med manus (word)
- Hälsning från Palle Bergström (pdf)

Punkt 12 Hållbarhetsquiz
- Instruktioner
- Frågor
- Svar

Utmärkelser: Gröna hjärtat hedersutnämning Diplom (word)
Utmärkelser: Silvernål nominering (Pdf) - skickas in senast 19 feb.

Information: Åtta steg för sammanslagning (Pdf)
Övriga: Att skriver en motion 
Övriga: Tips för överlämning till ny styrelse 

Vissa dokument kan bara laddas ner och fyllas i av förtroendevalda
Vissa dokument kan bara laddas ner och redigeras av dig som är förtroendevald. De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning. 

  • Valrapport 
  • Verksamhetsberättelse
  • Medlemslistor

Observera att styrelsen ska fylla i valrapport och verksamhetsberättelse digitalt på webben. Gör detta senast den 19 februari för att få aktivitetsersättning till lokalavdelningen).

Kontakt lokalavdelningar
Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns under Kontakt/Lokalavdelningar >>