Protokoll regionstämman

Protokoll regionstämma 220326 >>  (protokollet med bilaga finns signerat digitalt)

Motioner till riksförbundsstämman

Kommungrupperna ska med i folkrörelseutvecklingen (yttrande nr 1, motion nr 1/2022) >>

Livsmedelsstrategisäkrande beslut och instruktioner (yttrande nr 5, motion nr 5/2022 >>

Skrivelser från regionstämman

Skrivelse ang öronmärken till LRFs riksförbundsstyrelse (yttrande nr 3, motion nr 3/2022) >>

Skrivelse ang öronmärken till Jordbruksverket (yttrande nr 3, motion nr 3/2022) >>

Svar från Jordbruksverket 220614 >>

Skrivelse ang att granbarkborren tar inte semester till Skogsstyrelsen Värmland (yttrande nr 4, motion nr 4/2022) >>

Stämmohandlingar (Stämmobok)
Stämmoboken finns här att läsa och laddas ner.
- Stämmobok:  dagordning, arbetsordning, verksamhetsberättelse, motioner och yttranden >> 

Stämmoprogram 
11.00  Fullmäktigeanmälan
12.00  Lunch
13.00  Stämman öppnas
            Stadgeenliga stämmoförhandlingar
            Paul Christensson, LRF Skogsägarna, föreläser
            Stämman avslutas (cirka kl. 16.00)
16.30   Föreläsning med Stig Wiklund
17.45   Egen tid
19.15   Mingel med bubbel
19.30   Middag

                             ---------------------------------------------------------------

Kallelse till LRF Värmlands regionstämma 2022
Lördagen den 26 mars på Selma Spa, Sundsbergsvägen 3, 686 35 Sunne

Välkommen till LRF Värmlands regionstämma som i år går av stapeln på Selma Spa i Sunne. Vi startar med lunch och därefter genomförs stadgeenliga stämmoförhandlingar. Bjud med din respektive, partner eller en god vän att delta!

Föreläsning, mingel och middag
Vi avrundar stämmodagen med föreläsning, mingel och middag. Se stämmans program, längre ned. LRF Värmland bjuder fullmäktige samt respektive, partner eller en god vän på middag inklusive två valfria glas.

Föreläsaren Stig Wiklund har arbetat som mental tränare/coach i över 30 år.Han har bland annat jobbat med längdskidåkarna Johan Olsson och Frida Karlsson. Stig har dessutom en lång karriär bakom sig som regionchef för LRF Västernorrland. Läs mer om honom på positivakicken.se

Fullmäktige - senast anmälan den 4 mars
Kallelse har gått ut till valda fullmäktige den 22/2 via mail och info på sms den 23/2. I kallelsen har ni anmälningslänk. 

Vid förhinder - Fullmäktige
Om du inte kan delta måste du själv kalla din ersättare och vidarebefodra kallelsen till hen. Meddela även vem som ersätter dig till yvonne.andersen@lrf.se eller 010-18 44 543. 

Inkomna motioner till stämman 
Till årets regionstämma har 5 motioner inkommit. Styrelsens yttranden över motionerna är ännu ej klara.

Medlemmar och gäster - anmälan senast den 4 mars
 till LRF Medlemsservice, medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00.
Tänk på att
uppge ditt namn, telefonnummer, organisation/medlem
samt hur du vill delta:
a.) Jag deltar del av dag (lunch, stämma, föreläsning)
b.) Jag deltar hela dagen inklusive middag

Varmt välkomen!
Patrik Ohlsson, regionordförande
Robert Larsson, regionchef


Info om riksförbundsstämman hittar du här: 
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/