2022

Skrivelser från regionstämman 2022

Skrivelse ang öronmärken till LRFs riksförbundsstyrelse (yttrande nr 3, motion nr 3/2022) >>

Skrivelse ang öronmärken till Jordbruksverket (yttrande nr 3, motion nr 3/2022) >>

Skrivelse ang att granbarkborren tar inte semester till Skogsstyrelsen Värmland (yttrande nr 4, motion nr 4/2022) >>

2021

Skrivelser från regionstämman 2021:
Se yttrande, se länk https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/arsmoten-stamma-och-protokoll/regionstamma-2021/  

Prenumeration av del av LAND - Yttrande nr 1 2021 
Skrivelse till LRF Land - 210324 >>

 

    _____________________________________________________________________


2020

Koncessionsansökan, nybyggnad, 36 kV, Skived - Molkom - 140 kV, Värmland dnr 2020-102019

Skrivelse från LRF Värmland samt kommungrupperna i Forshaga och Karlstad >> 

Skrivelse från Säffle Norra LRF-avdelning ang regionstämman 2020

Skrivelse till LRF Värmland från Säffle Norra LRF-avdelning >>

Svar på skrivelse till Säffle Norra LRF >>

Skrivelse till Ellevio och Vattenfall efter beslut på regionstämman på motion från Säffle Norra LRF-avdelning ang att underlätta för solceller på lantbruksfastigheter

Skrivelse till Ellevio AB 200407 >>

Skrivelse till Vattenfall AB 200407 >>

Svar från Vattenfall AB 200422 >>

Remiss till EI (Energimarknadsinspektionen) ang förlängd koncession för stamnätsledningen mellan Borgvik (Grums) och Skogssäter (Trollhättan)

Remiss 200131 >>

2019

LRF måste ta nationella initiativ i anledning av torkan 2018 även under 2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190515 >>

Driftsbidraget till enskilda vägar - skrivelse från stämman yttrande  13/2019

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 190415 >>

Svar från riksförbundet 190620 >>

Djurrättsaktivister - skrivelse från stämman yttrande 7/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190415 >>

Tillgänglighet på släckningsvatten

Skrivelse till Länsstyrelsen i Värmland 190415 >>

Svar från Länsstyrelsen Värmland 190610 >>

Skrivelse till MSB 190415 >>

Svar från MSB 190826 >>

Andras fel i CDB ska inte påverka senare djurägares stöd - skrivelse från stämman yttrande 6/2019

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse 190327 >>

2018

Remiss angående LRFs medverkan i REVAQ och andra certifieringssystem

Remissvar från LRF i Västra Götaland, Halland och Värmland 180822 >>

Underlag remiss från LRF >>

Djuromsorg 2.0 och Miljö 2.0

Gemensamt remisssavar LRF Värmland och LRF Västra Götaland till LRF riks 180223 >>

2017

Rörande förutsättningarna för samverkan mellan de lokala jord- och skogsbrukarna och räddningstjänsten

Skrivelse till Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Bergslagens räddningstjänst 171207 >>

Regional plan för transportinfrastrukturen i Värmland 2018-2029

Remissvar till Region Värmland 171006 >>

Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagen

Skrivelse till utredningen 170810 >>

Undantag från ungdjursbetesregeln i vargtäta områden - motion 1/2017 regionstämman

Skrivelse till Jordbruksverket 170802 och svar från Jordbruksverket 170807 >>

Kretsloppsanpassad avloppsrening - motion 6/2017 regionstämman

Skrivelse till riksförbundet >>

Svar från riksförbundet 170711 >>

Nedskräpningens konsekvenser - motion 7/2017 regionstämman

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen 170831 >>

Svar från riksförbundet 171129 >>

De viktiga skogsförsäkringarna - motion 10/2017 regionstämman 

Skrivelse till LRF Skogsägarna 170802 >>

Svar från LRF Skogsägarna >>

 

2016

Skrivelse från regionstämman ang upplösande av samfälligheter  maj 2016


2015

Skrivelse från LRF Ungdomen Värmland ang antal ledamöter i regionens valberedning 151028

Svar på LRF-skrivelse från landsbygdsministern ang beslut rörande prioriteringen av områden inom lokalt ledd utveckling 150904


2014

Hemställan om skyddsjakt på eget initiativ 140818