LRF Värmlands regionstyrelse 2022

Patrik Olsson, Ordförande
Erik Forsberg, Vice ordförande
Monica Thörner
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Daniel Andersson
Henrik Nisser
Torbjörn Olsson

Ansvarsfördelning inom styrelsen   

Ansvarsområde Huvudansvarig Biträdande
Livsmedelsstrategi Anna Ramebäck Monica Thörner
Skog Daniel Andersson Lars Johan Lander
Monica Thörner
Erik Forsberg
Förnybart Erik Forsberg Henrik Nisser
Vilt Erik Forsberg Daniel Andersson
Anna Ramebäck
Lokalavdelningar Torbjörn Olsson Patrik Ohlsson
Erik Forsberg
Kommungrupper Torbjörn Olsson Lars Johan Lander
Daniel Andersson
Henrik Nisser
Företagarmedlemmar Torbjörn Olsson  
Media  Lars Johan Lander Patrik Ohlsson
Skolkontakt Monica Thörner Anna Ramebäck
     
Lokalavdelningar Ansvarig 2022-2023  
Fryksdalen, Torsby, Östra Ämtervik Anna Ramebäck  
Eda-Kölabygden, Glava-Stavnäs-Högerud, Grums, Nordmarken Daniel Andersson  
Karlstadsbygdens, Kil, Ullerud-Ransäter Erik Forsberg  
Kristinehamnsorten,
Rudskoga, Vike
Henrik Nisser  
Nyed, Väse, Älvdal, Ölme Lars Johan lander  
Brunskog-Mangskog, Karlanda, Södra Näset Monica Thörner  
Östmark, Grava-Nor-Segerstad, Lysvik, Säfflebygden Patrik Ohlsson  
Bjurtjärn-Lungsund, Filipstadsbygden, Arvikabygden, Säffle Norra, Övre Älvdal Torbjörn Olsson