Läs mer i bifogad instruktion, Instruktioner för rapportering i Payroll >>.  
Har du inte fått ett eget lösenord till din inloggning på Payroll kan du beställa ett på inloggningssidan https://payroll.soderbergpartners.se/ Går även att logga in med bank-id.

Ersättning för diverse utlägg begärs i samma system men originalkvitton skickas som tidigare till: LRF Västra Sverige, Fredberger, Box 114, 532 22 SKARA

Sammanträdesreseräkningar från gemensamma möten kan som tidigare skickas på papper eller e-post till Sissi, men använd gärna Payroll i första hand.

Frågor från förtroendevalda i LRF Västra Götaland och LRF Värmland kan ställas till Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige, 0511-34 22 45, sigrid.fredberger@lrf.se