Läs mer i bifogad instruktion, Instruktioner för rapportering i Payroll >>.  
Har du inte fått ett eget lösenord till din inloggning på Payroll kan du beställa ett på inloggningssidan https://payroll.soderbergpartners.se/ Går även att logga in med bank-id.

Ersättning för diverse utlägg begärs i samma system men originalkvitton skickas som tidigare till:

LRF Västra Sverige
att: Sissi Fredberger
Box 114
532 22 SKARA

Sammanträdesreseräkningar från gemensamma möten kan som tidigare skickas på papper eller e-post till Sissi, men använd gärna Payroll i första hand.

Frågor från förtroendevalda i LRF Västra Götaland och LRF Värmland
kan ställas till:

Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige
010-184 45 06
sigrid.fredberger@lrf.se