Lokalavdelningar

Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 januari-15 februari. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 29 lokalavdelningar i Värmland. I kalendariet kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper

I Värmlands 15 kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen

I Värmlands regionstyrelse finns åtta ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Patrik Ohlsson, som bor utanför Kil.

Regionstämman

Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer beroende på medlemsantal ett antal fullmäktige. Under stämman behandlas motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå.  På regionstämman väljs också fullmäktige från Värmland till LRFs riksförbundsstämma.

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Valberedning

Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoren i Västra Sverige

LRF Västra Sverige är ett personalsamarbete mellan tre fristående regionförbund, som är LRF Värmland, LRF Västra Götaland och LRF Halland. Personalen består av 18 st medarbetare och finns på våra kontor i Karlstad, Skara, Borås och Falkenberg. Regionchef är Robert Larsson, Uddevalla.

Hitta den du söker

Via fliken Kontakt hittar du kontakter till förtroendevalda i regionstyrelse, lokalavdelningar, kommungrupper och personal.