Kontaktpersoner för press- och mediefrågor:

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland

Tel: 070-572 88 43
E-post: 055414900@telia.com

Robert Larsson, regionchef LRF Värmland

Tel: 010-184 44 94
E-post: robert.larsson@lrf.se

Yvonne Andersén, kommunikatör

Tel: 010-184 45 43
E-post: yvonne.andersen@lrf.se

Presstjänsten på LRFs Riksförbund

Tel: 010-184 40 70 (svarar dygnet runt)
E-post: press@lrf.se