Afrikansk svinpest - nu minskas den smittade zonen

Vildsvin

Efter tre månader har Jordbruksverket fattat beslut om att minska den smittade zonen, vilken nu endast inkluderar Fagersta och Norbergs kommuner. Detta steg framåt i kampen mot sjukdomen är resultatet av ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer och jägare.

- Det är naturligtvis glädjande, men Sverige är inte smittfritt än. Faran är inte över och det är viktigt att ha i åtanke att det här kan hända igen, när som helst och var som helst i hela Sverige. Våra krav på att kraftigt minska vildsvinsstammen står fast, säger Anders Wetterin, LRFs expert på viltfrågor.

Du kan läsa mer i Jordbruksverkets pressmeddelande.

Nu minskas den smittade zonen | Jordbruksverket