Agronod får fortsatt finansiering

vete LRF Halland

Jordbruksverket har beslutat att tilldela Agronod ytterligare finansiering för att fullfölja utvecklingen av den nationella dataplattformen för jordbruksdata.

Den totala investeringen från Jordbruksverket i detta nationella projekt för datautbyte inom jordbruket uppgår till 120 miljoner kronor, fördelat över två bidragsomgångar på 50 respektive 70 miljoner kronor. Agronod mottog den första delen av finansieringen under hösten 2022. Ett betydande framsteg gjordes förra året när plattformens första version framgångsrikt lanserades vid Borgeby fältdagar.

Projektet pågår till 2026 och görs tillsammans med bland andra LRF.

Agronod får fortsatt finansiering från Jordbruksverket — Agronod