Anna Karin Hatt om GNI Q4 2023

Anna Karin Hatt
Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Fyra av fem delindex faller i LRFs konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet. Det femte delindexet skogen fortsätter öka och bland skogsbrukarna finns det en positiv syn på konjunkturen.

Anna Karin Hatt om årets sista GNI

Tidigare rapporter

GNI, Grönt Näringslivsindex, är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter