Arbetet med de nya Nordiska Näringsrekommendationerna fortsätter

Nyligen skickades ett remissvar från på LRF Halland, LRF Värmland och LRF Västra Götaland, in på den oroande artikeln om miljömässig hållbarhet kopplat till våra nordiska näringsrekommendationer.

Viktigt för oss är att trycka på de negativa konsekvenserna dessa nya rekommendationer kommer att ha för vårt svenska lantbruk i framtiden. Frågan bevakas hos oss, ur ett medlemsperspektiv och även ur aspekten vad ett hållbart lantbruk är och kommer vara i framtiden.

Sista datum för att skicka in ett remissvar är 30 september. Vill man själv skicka in, uppmuntrar vi alla till det. Även allmänheten har lov att tycka till och det är viktigt att vi inte är tysta när detta riskerar att hota vår svenska livsmedelsproduktion i framtiden. Här gör du det: Kapitel i NNR2022 – offentligt samråd - Helsedirektoratet

Läs mer om artikeln kring hur NNR ser på kött och livsmedel från djur i artikeln: Assesing the environmental sustainability of diets, även LRF Värmland, LRF Halland och LRF Västra Götalands gemensamma remissvar: Remissvar NNR.

Läs mer på Svenskt Kött hemsida: Ska kött finnas med i våra framtida kostråd? | Svenskt Kött (svensktkott.se)

Har ni frågor kring processen tveka inte att höra av er till
Emma Fransson
emma.fransson@lrf.se
073-867 66 62