Årets nötköttsföretag i Norrbotten 2023

Årets nötköttsföretagare Oskar och Hans Sundström tillsammans med Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse.
Årets nötköttsföretagare Oskar och Hans Sundström tillsammans med Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse.

Fäktgården i Persön, som ligger 2 mil utanför Luleå, har av LRF Norrbotten utsetts till Årets nötköttsföretag 2023. Gården drivs av Hans och Carita Sundström med hjälp av sönerna Oskar och Viktor.

Gården köptes av Hans föräldrar på 70-talet som då startade upp mjölkproduktion och byggde då ny ladugård. När Hans och Carita efter millennieskiftet tog över gården sadlade de om till lammproduktion. Men sedan några år tillbaka har paret helhjärtat satsat på dikor.
–  De sista fåren gick till slakt i höstas. Att ställa om produktionen från lamm till nötkött är mer lönsamt och tar betydligt mindre från vår fritid, berättar Hans Sundström.  

På gården finns 20 dikor med som minst 19 kalvar per år och alla är av rasen Hereford. En ras som familjen Sundström uppskattar då den är lugn samt väldigt lätt att handskas med i jämförelse med andra köttraser. För familjen Sundström är det viktigt att gården är praktisk och lättskött då nötköttsproduktionen är något de arbetar med på fritiden utöver sina heltidsarbeten på annat håll. 
– Jag och Carita driver ett taxiföretag med tre bilar på vardagarna. Oskar arbetar på SSAB och Viktor jobbar på ett byggföretag. 20 djur är ett bra antal och vi rymmer i dagsläget inte fler, berättar Hans.
– Arbetet med djuren kräver cirka två timmar per dag under vinterhalvåret. Vilket är förmånligt och gör att vi kan kombinera både ladugårdstid med heltidsjobb, berättar sonen Oskar Sundström.

På gården finns 20 dikor av rasen Hereford.
På gården finns 20 dikor av rasen Hereford.

Rörflen är nytt för i år

På gården odlas 40 hektar vall, 4-6 hektar korn och 4 hektar spannmål för eget bruk. I grannbyn arrenderar man dessutom 20 hektar. Djuren har tidigare gått på djupströbädd på gammal vall men i år ska man prova strö med egenodlad rörflen. Djuren har 25 hektar bete i flera fållor som man flyttar djuren mellan.  I övrigt äter djuren bra grovfoder, spannmål och mineraler vilket gjort att de lyckats uppnå en god hälsa och tillväxt. 

Sonen Oskar Sundström tillsammans med Hans Sundström.
Sonen Oskar Sundström tillsammans med Hans Sundström.

Köttet blir slutsålt varje år

Tjurar föds upp efter en betesperiod och kvigor efter två för att sedan skickas till Norrbottensgården för slakt vid 17 månaders ålder. Avelstjuren byts ut vartannat år och sedan rekryterar man. Det brukar bli cirka 12-15 djur som går till slakt varje år och de har då goda slaktvikter på över 300 kg som resultat. 
– Vi gör sedan återtag på det kött som vi vet att vi kommer kunna sälja och vi säljer slut på allt. Vi har många återkommande kunder i omkringliggande byar men även i stan eftersom vår gård ligger så centralt som den gör. Det är främst de hela köttlådorna och väldigt mycket köttfärs som säljer bäst och allt säljs via vår Facebook sida, säger Oskar. 

 Cirka 12-15 djur går till slakt varje år och de har då goda slaktvikter på över 300 kg.
Cirka 12-15 djur går till slakt varje år och de har då goda slaktvikter på över 300 kg.

Nomineras till riksutmärkelse

Utmärkelsen Årets nötsköttsföretag i Norrbotten innebär samtidigt en nominering till utmärkelsen på riksnivå. Den delas ut av LRF Kött i samråd med Sveriges Nötköttsproducenter i november. Årets tema är att uppmärksamma uppfödare som gjort insatser för att ta tillvara på nötdjurets potential i syfte att öka produktionen.
LRF Norrbotten menar att Fäktgården är en utmärkt kandidat, då gården på kort tid blivit en framgångsrik nötköttsgård. Med bra beten i flera fållor, grovfoder, spannmål och mineraler har man lyckats uppnå god tillväxt och bra slaktvikter som resultat. Dessutom är gården attraktivt belägen vilket möjliggör försäljning av köttlådor direkt till konsument.

 

Djuren har 25 hektar bete i flera fållor som man flyttar djuren mellan.
Djuren har 25 hektar bete i flera fållor som man flyttar djuren mellan.