Årsmöten med energi och engagemang

Årsmöte Vara kommungrupp
LRF Varas årsmöte leddes av Elof Jonsson och Leif Stenkvist omvaldes som ordförande. Foto: Robert Larsson.

Mellan 15 januari och 10 februari genomförs årsmöten i LRFs kommungrupper i Västra Götaland.

Några korta nerslag från genomförda årsmöten i kommungrupperna:

Årsmöte LRF Hjo
Hjo kommungrupp samlade lite drygt 30 personer denna kväll som inleddes av Petra Wirtberg, Folkrörelseutvecklare, LRF Väst. 

Kommungruppens viktigaste uppgift är att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken. Det har Hjo kommungrupp visat prov på under året då man bland annat fått MÖS (miljösamverkan i Skaraborg) besluta att miljötillsynen skall debiteras efter faktiskt nerlagd tid och inte som tidigare enligt schablon. Av LRF Väst 68 kommungrupper har vi en fantastisk möjlighet att påverka! Och det är just därför det är mycket viktigt att vi har ett lokalt engagemang.

Årets årsmöte utsåg en ny ordförande i Carl Johan Persson, samt nyval på Simon Ivarsson och Carl Lennartsson. Omval på Malin Indebetou och Patrik Johansson. När det gäller verksamhet kommer det bland annat vara fokus på diken, vägar och vargens utbredning.

Berit Henriksson avtackades efter 20 år som ordförande (först i lokalavdelning och sedan 13 år i kommungruppen). Efter detta blev det stora smörgåstårtor som försvann i ett nafs. Efter fikat berättade Sofia Kämpe från regionstyrelsen om en förstudie till ett biogasprojekt.


Årsmöte LRF Töreboda

35 medlemmar deltog och fick information från kommunen om framtidsplaner kring bland annat Green Tower vid kanalen (spannmålssilo) innan tre motioner till regionstämman antogs och matkoman infann sig efter mycket buffé.


Årsmöte LRF Trollhättan

Adam Gruvaeus, regionstyrelsen och Jan Landström, personal, föredrog om den utsända folkrörelseremissen och den eventuella omorganisationen, efter det pratade Janne själv om kommande CAP-period.
Mats Häggner ledde årsmötet och blev även omvald som ordförande för kommungruppen ytterligare ett år. Det bjöds på smörgåstårta, kaffe och kaka, och det var 24 deltagare.


Årsmöte LRF Vara

Mötet inleddes med smörgåstårta och information med Adam Gruvaeus, regionstyrelsen om Folkrörelseremissen, sedan leddes årsmötet av Elof Jonsson där Leif Stenkvist omvaldes som ordförande. Efter det föredrog David Bjelke om projektet med biogas i utanför Vara. 

Kvällen avslutades med kaffe och underhållning från Ullberg och Ljung. Vid mötet närvarade även kommunstyrelsens ordförande.


Årsmöte LRF Grästorp

Drygt 25 deltagare. Information från Danske Bank om räntor, valutor och inflation. En motion om bankens avgifter för föreningar och samfälligheter.


Årsmöte LRF Essunga

Föredrag av Kajsa Lycke på länsstyrelsen om försörjningsberedskap och visning av biokolsproduktion i Essunga plantskola  En motion om elnätets begränsningar för småskalig produktion.


Årsmöte LRF Göteborg 

Göteborgs kommungrupp höll sitt årliga årsmöte under veckan. Ny ordförande valdes och rikspolitikerna Rickard Nordin (C) samt Axel Josefsson (M) medverkade och frågor som diskuterades var bland annat livsmedelsstrategi, upphandling och Klimatklivet.

Läs mer här: https://www.lrf.se/nyheter/arsmote-goteborgs-kommungrupp/ 

Årsmöte LRF Borås
Det är på årsmötet allt börjar!
Borås kommungrupp har i sitt påverkansarbete under det gångna året bland annat träffat närings- och miljöchefer för att prata om de gröna förutsättningarna i kommunen och genomfört samarrangemang med LRF Ungdomen.

Läs mer här: https://www.lrf.se/nyheter/det-ar-pa-arsmotet-allt-borjar/